Formålet med Food & Feed Innovation Cluster er, skal skabe innovative teknologiske løsninger til forædling af demersale og pelagiske fiskearter ved at fremme samarbejdet mellem vidensmiljøer, virksomheder, offentlige institutioner og iværksættere, med afsæt i Nordjyske virksomheders behov for udvikling.

 

Fødevareværdi

Gennem forskning i fødevareværdi, opnår vi en højere forståelse for de forskellige råvarer, vi har til rådighed. Ved at fremme samarbejdet mellem vidensmiljøer, virksomheder, offentlige institutioner og iværksættere, arbejder FFIC på at skabe innovative løsninger til forædling af for eksempel demersale og pelagiske fiskearter.

 

Sigte

Food and Feed Innovation Clusters sigte er at udvikle erhvervsstrukturen, udvikle virksomhederne i fødevaresporet samt øge kompetenceudvikling og efteruddannelse i vores område.

 

Mål

Formålet er at skabe samlingspunkt for teknologi og produktudvikling i et Food and Feed Innovation Cluster; et internationalt miljø, hvor forskning omsættes til udvikling af teknisk viden og produktion i nordjyske virksomheder, for i sidste ende at skabe mere værdi af de eksisterende råvarer. Overskudsproduktet går altså fra at skabe lav værdi nederst i pyramiden til at skabe høj værdi mod toppen af pyramiden.

 

Kontakt Erhvervshus Nord og hør om de kommende muligheder i Food and Feed Innovation Cluster.

Jonas Frederiksen

Trainee Erhvervskonsulent

40 49 26 05 / jofr@slet-dette.erhvervshusnord.dk