Der er godt 300 medlemmer i Frederikshavn Erhvervsforening. Bestyrelsen består af 18 medlemmer, som er en kombination af generalforsamlingsvalgte og udpegede medlemmer. Formand er Karl Erik Slynge, adm. direktør i Trigon. Alle i bestyrelsen arbejder dedikeret for at udvikle vores lokalområde til gavn for os alle, og der er som oftest kampvalg om pladserne i både bestyrelse og forretningsudvalg. 

Bestyrelsen mødes tre gange årligt, og forretningsudvalget mødes også tre gange årligt. Her er der fokus på indsatsområder for at styrke det lokale erhvervsliv og interessevaretagelse for de lokale virksomheder. Frederikshavn Erhvervsforening afholder også flere årlige medlemsarrangementer.