Startdato: 25.08.2020

Slutdato: 31.12.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 5.168.400

EU-støtte til projektet (kr.): 2.584.200

Region: Nordjylland

Fond: Regionalfonden

 

Projektresumé

Projektets overordnede mål er at skabe grundlag for at der kan skabes flere kommercielt bæredygtige, grønne forretningssamarbejder i Frederikshavn kommune, med arbejdspladser til følge. Samtidig er målet at gøre området internationalt kendt som stedet hvor genanvendelse og genbrug giver vækst. Projektet henvender sig til SMV’er.

Samlet set tager projektet udgangspunkt i potentialerne i en række højvolumen danske og europæiske affaldsstrømme, og har som mål at omdanne dem til højværdi råvarer. Her identificeres og prioriteres min. 5 specifikke indsatsområder, hvor der udarbejdes hver sin vækstplan.

Projektet kan inddeles i 2 dele:

  • Første del arbejder med identificering af højvolumen affaldsstrømme med potentialet til omdannelse til højværdi råvarer. Indenfor affaldsstrømme identificeres eksisterende horisontale og vertikale værdikædesamarbejder i Recycling City. Det danner grundlag for at identificere og prioritere danske og europæiske højvolumen affaldsstrømme med potentiale til omdannelse til høj værdi råvarer.
  • Anden del arbejder med identificering og tiltrækning af virksomheder og teknologier som mangler i Recycling City. Målet er at tiltrække forskellige Primære Aktører som ønsker at udvikle forretningsområdet. Her udarbejdes fælles symbiosebaserede vækstplaner mellem de identificerede aktører. Planerne danner grundlag for at ruste virksomhederne til at udvikle teknologier og håndteringer som kan løse potentialerne indenfor indsatsområderne, herunder investeringer i maskiner og udstyr som skal fremme og understøtte symbioserne virksomhederne i mellem. Der oprettes et fysisk Recycling City Lab, som skal fremme og understøtte symbioserne mellem virksomhederne i Recycling City.