Der er cirka 120 medlemmer i Skagen Erhvervsforening. Bestyrelsen består af 18 medlemmer, som er en kombination af generalforsamlingsvalgte og udpegede medlemmer. Formand er Allan Kastor Andersen fra Nordjyske Bank. Alle i bestyrelsen arbejder dedikeret for at udvikle vores lokalområde til gavn for os alle. 

Bestyrelsen mødes tre gange årligt, og forretningsudvalget mødes også tre gange årligt. Her er der fokus på indsatsområder for at styrke det lokale erhvervsliv og interessevaretagelse for de lokale virksomheder. Skagen Erhvervsforening afholder også flere årlige medlemsarrangementer.