Erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby  repræsenterer til sammen omkring 570 medlemmer. Her står erhvervet sammen om at skabe vækst og udvikling i vores lokalområde. 

Forretningsudvalget i de tre lokale erhvervsforeninger – i alt 9 medlemmer – repræsenterer foreningerne i det samlende Frederikshavn Erhvervsråd. Her sidder også borgmester, repræsentant for det største oppositionsparti samt en repræsentant for LO og DI. 

Frederikshavn Erhvervsråd er den øverste bestyrelse for Erhvervshus Nord, og her sættes rammerne for vores udførende arbejde. Erhvervshus Nord er driftsorganisation for erhvervsforeningerne.