Vi arbejder med interessevaretagelse og involverer os i relevante sager på et politisk niveau og arbejder på at få taletid til vores erhverv. Jo flere medlemmer i foreningerne, jo stærkere en stemme har vi i debatten. Derfor har vi også brug for dig som medlem.

Har du en sag, vi skal sætte på dagsordenen? Så kontakt os på 92 26 26 26.