Startdato: 25.04.2017

Slutdato: 30.06.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 5.876.400

EU-støtte til projektet (kr.): 2.938.200

Region: Nordjylland

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse

PRESSE - november 2017

Kontaktinformation og partnere

  • Støttemodtagerens navn: Frederikshavn Erhvervsråd
  • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9900
  • Partnere: Frederikshavn Kommune & Jammerbugt Kommune

Projektresumé

Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for, at der kan etableres flere økonomisk bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland.

Samlet medfører aktiviteterne i projektet til, at der etableres op mod 11 nye socialøkonomiske virksomheder og herigennem vil en række udsatte ledige få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet i Nordjylland.

Projektets aktiviteter kan deles i to:

  • Del 1 arbejder med konkrete iværksættere/virksomheder, der ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Projektpartnerne afholder screeningsmøder indtil der er identificeret en række stærke forretningsidéer, der er egnet til at blive en socialøkonomisk virksomhed. Gennem information til og vejledning af deltagerne, skabes der grundlag for at starte nye, økonomisk bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Aktiviteterne i denne del af projektet medfører en stor viden blandt projektets aktører, denne viden samles og videreføres til andre via projektets del 2.
  • Del 2 arbejder med spredningsaktiviteter til de øvrige nordjyske kommuner. Herunder videndeling og opkvalificering af de aktører, der skal vejlede iværksættere/virksomheder, der ønsker at starte en ny socialøkonomisk virksomhed. Aktiviteterne i denne del af projektet er med til at fremtidssikre den metode, som er udviklet via projektpartnernes arbejde i del 1. Aktører fra andre nordjyske kommuner inddrages, viden deles, og flere aktører opkvalificeres, så de kan give information og vejledning om socialøkonomi. Der oprettes et virtuelt videnscenter om socialøkonomi (NVS), som bliver samlingspunkt for viden. Der oprettes en ERFA-netværksgruppe på tværs af kommunerne, så aktørerne løbende kan lære af hinanden.