Frederikshavn Erhvervsråd er sammensat af 13 medlemmer. Forretningsudvalget i de tre lokale erhvervsforeninger i Skagen, Frederikshavn og Sæby – i alt ni medlemmer – repræsenterer foreningerne i det samlende Frederikshavn Erhvervsråd. Her sidder også borgmester, repræsentant for det største oppositionsparti samt en repræsentant for FH og DI. Frederikshavn Erhvervsråd er den øverste bestyrelse for Erhvervshus Nord, og her sættes rammerne for det udførende arbejde.

Frederikshavn Erhvervsråd indgår en kontrakt med Frederikshavn Kommune om at løfte erhvervsopgaver, som rent praktisk bliver udført af Erhvervshus Nord.