Erhvervshus Nord er det lokale erhvervskontor i Frederikshavn kommune og en del af det danske erhvervsfremmesystem. Bestyrelsen for Erhvervshus Nord – Frederikshavn Erhvervsråd definerer med denne strategi arbejdsområder og mål for indsatsen i Erhvervshus Nord i perioden 2020-2024.

LÆS OG DOWNLOAD STRATEGIEN 

Strategien er samtidig skrevet i det perspektiv, at den understøtter Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi Muligheder for vækst – muligheder for mennesker og linjerne i strategien for Erhvervshus Nordjylland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale strategi. 

Strategien er skrevet for perioden 2020-2024 og beskriver mål og hovedopgaver i Erhvervshus Nord, som skal understøtte den erhvervsøkonomiske vækst i vores område. Erhvervshus Nord skal bidrage til den samfundsøkonomiske vækst i Frederikshavn kommune ved en indsats for at skabe erhvervsøkonomisk vækst og udvikling.  

Erhvervslivet i Frederikshavn kommune har store potentialer for vækst og udvikling. Der investeres massivt i kommunens største havne – Skagen – Frederikshavn og Sæby - som skaber rammer for udvikling. Kommunen har fire definerede vækstspor, som er store økonomier i vores område: Fødevarer, Det maritime, Turisme og oplevelse samt Det grønne – energi og recycling. Vi skal bidrage til væksten og udviklingen i vores vækstspor samt understøtte væksten hos de enkeltvirksomheder og iværksættere, som kan og vil bidrage til vækst og jobskabelse i Frederikshavn kommune.