Når du interagerer med Erhvervshus Nord registreres nogle af dine data. Denne datapolitik beskriver, hvilke data der indsamles, hvordan de opbevares, videregives og bruges. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til politikken:

Telefon: 92262626
E-mail: info@slet-dette.erhvervshusnord.dk
Adresse: Silovej 8, 1. 9900 Frederikshavn
Dataansvarlig: Niels Bay Christensen

 

Dine rettigheder

Pr. 25. maj 2018 er General Data Protection Regulation (GDPR) trådt i kraft. GDPR er EU’s lovgivningsmæssige ramme, som sikrer dig en række centrale rettigheder i forhold til dine data, bl.a.:

• Retten til at blive glemt
• Retten til at vide, hvordan data behandles
• Retten til at få korrigeret ukorrektheder
• Retten til portabilitet (overførelse af data)

Læs mere om dine rettigheder her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da

 

Dataindsamling, lagring og procedurer

Du kan interagere med Erhvervshus Nord på flere måder. Du kan:

  • Besøge vores hjemmeside
  • Modtage vores digitale nyhedsbrev
  • Deltage i kurser, arrangementer, møder o. lign.
  • Være medlem af Sæby Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsforening eller Skagen Erhvervsforening
  • Benytte Erhvervshus Nords erhvervsservice

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Det beskrives i det følgende, hvordan Erhvervshus Nord håndterer dine data i forskellige situationer.

 

Når du modtager vores digitale nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores digitale nyhedsbrev arkiverer vi dit navn og mailadresse. Når data bearbejdes, lagres de på en server hostet hos Complea A/S. Complea A/S server ligger fysisk placeret i Danmark i Nordjylland, hvorfra der tages backup til en anden fysisk lokation placeret ca. 30 km. Fra den ordinære server. Complea A/S får årligt udarbejdet en ISAE 3402-revisorerklæring og er forpligtet til at leve op til GDPR.


Når du modtager vores nyhedsbreve, registreres følgende af dine oplysninger i nyhedsbrevsystemet Campain Monitor: Navn, e-mail, IP-adresse, åbnings- og klikrate osv. Campain Monitor har underskrevet https://www.campaignmonitor.com/policies
Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i nyhedsbrevene.

Når du deltager i kurser, arrangementer, møder o. lign.

Når du tilmelder dig et kursus, arrangement, møde eller lignende registrerer vi navn, e-mail, arbejdstelefonnummer osv. Vi benytter tilmeldingssystemet NEMTilmeld med hvem vi har indgået databehandleraftale med, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Ved intern bearbejdning af data lagres disse på den hostede server hos Complea i Danmark i Nordjylland, hvorfra der tages backup til en anden fysisk lokation placeret ca. 30 km. Complea er forpligtet til at leve op til GDPR.

Data bruges til praktisk gennemførelse af kurserne, arrangementerne, møderne osv., og de bruges til analyse med henblik på at forbedre indholdet i førnævnte. Erhvervshus Nord er her dataansvarlig.

 

Når du er medlem af Sæby Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsforening, Skagen Erhvervsforening eller trækker på Erhvervshus Nords erhvervsservice eller har kontakt med os

Når du eller din organisation/virksomhed bliver medlem hos Sæby Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsforening, Skagen Erhvervsforening eller trækker på Erhvervshus Nords erhvervsservice eller vi har kontakt med dig, kan vi oprette dig i vores CRM-system.

Hvis du oprettes i CRM-systemet, registreres navn, e-mail, telefonnummer o. lign. samt der kan foretages et overordnet resumé af de samtaler, som vi har haft med dig, samt hvor/hvordan og hvornår. Registreringer fra samtaler vil aldrig indeholde personfølsomme oplysninger. Desuden registrerer vi deltagelse i vækstprogrammer og netværk.

Medarbejdere i Erhvervshus Nord har adgang til ovenstående CRM-system og kan dermed se disse data.

For at kunne modtage iværksætterafklaring og vejledning med støtte fra det EU-finansierede NewBizz-iværksætterprogram, er det påkrævet, at der oplyses Cpr.nr. Erhvervshus Nord arkiverer dette i den tid, det er påkrævet i henhold til de gældende regler herfor.
Informationer registreret i forbindelse med oprettelse i NewBizz-iværksætterprogrammet (herunder CPR.nr.) videresendes til Erhvervshus Nordjylland.

Har du indmeldt dig i Sæby Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsforening eller Skagen Erhvervsforening registrerer vi kontaktoplysninger såsom firmanavn, adresse, mailadresse, web, telefonnumre, kontaktperson(er), titel, antal ansatte og den pris du betaler for kontingentet.

Data lagres hos vores CRM-system Complet, som ejes af Complea A/S. Complea A/S server ligger fysisk placeret i Danmark i Nordjylland, hvorfra der tages backup til en anden fysisk lokation placeret ca. 30 km. Fra den ordinære server. Complea A/S får årligt udarbejdet en ISAE 3402-revisorerklæring og er forpligtet til at leve op til GDPR.

Data lages ligeledes hos vores CRM-system Salesforce, som har underskrevet The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Erhvervshus Nords inddateringer i Salesforce-systemet kan alene ses af medarbejdere i Erhvervshus Nord, mens systemet beriges ved import af data fra Erhvervshus Nordjylland om virksomheders deltagelse i Erhvervshus Nordjyllands vækstprogrammer, netværk og klyngetilbud. Disse data er således også tilgængelige for Erhvervshus Nords medarbejdere.

Mellem Erhvervshus Nord og Erhvervshus Nordjylland foreligger der et selvstændigt dataansvar i de tilfælde, hvor der udveksles personoplysninger, og dermed er der ikke tale om databehandlerforhold. Dermed er der ikke juridisk krav om at der skal foreligge en databehandleraftale mellem parterne.
Vil du vide, om vi har registreret dig, eller hvilke oplysninger vi har registreret, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakter du os igennem e-mail ligger disse arkiveret hos Office 365 (Microsoft) ligeledes i EU, hvilket forpligter virksomhederne til at leve op til GDPR.
Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i medlemskab, kontakt osv.