Skagen er udfordret af, at befolkningstallet falder. Det har betydning for niveauet af den offentlige service, for udbuddet af kultur- og fritidstilbud og for rekruttering af arbejdskraft. Skagen Erhvervsforening søsætter nu i samarbejde med flere større virksomheder og Move North et initiativ, der skal tiltrække flere unge.

 

Huslejen er for dyr

Skagen baserede virksomheder, der arbejder med fx det maritime, udvikling og oplevelsesindustrien, har brug for, at studerende og kandidater fra bl.a. Aalborg Universitet vælger Skagen til i forbindelse med praktikforløb og ordinære jobs. Et stort antal studerende og jobsøgende søger da også mod Skagen, fordi her er spændende job- og karrieremuligheder. Men de mangler ofte et sted at bo. Udvalget af boliger, som lærlinge, elever og studerende har råd til, er begrænset i Skagen. De fleste, der kommer langt fra Skagen, kender heller ingen i byen og har derfor ikke de fornødne kontakter, som kan hjælpe dem med at få tag over hovedet. Om man har et sted at bo, er nemlig afgørende for, om man søger praktikplads, læreplads eller job i Skagen, hvis man bor i en afstand, der ikke gør det muligt at pendle.

Men denne ærgerlige tendens går ikke kun ud over de studerende. Flere brancher – bl.a. turisme, detailhandel, produktion og procesindustri er udfordret af, at det er svært at skaffe elever/lærlinge nok. Det går ud over kulturlivet og de mange fritidstilbud, der er til rådighed i Skagen.

 

Løsningen findes blandt Skagens borgere

Nøglen til at kunne tiltrække lærlinge, elever, studerende og kandidater er et sted at bo. Derfor søsætter Skagen Erhvervsforening i samarbejde med flere større virksomheder i Skagen og Move North et nyt initiativ, som henvender sig til boligejere, der har et tomt værelse, et anneks, en lejlighed eller et hus, man gerne vil leje ud. Dermed kan man omsætte tomme kvadratmeter til kloge kvadratmeter og få en ekstra indtægt. Samtidigt giver man en lærling eller elev, studerende eller nyansat kandidat tag over hovedet og en god start i Skagen. 

Susanne Nielsen, som er HR-chef hos Scandic Pelagic og initiativtager til Fremtidens Kompetencer i Skagen, ser projektet som et skridt i den rigtige retning: ”I Skagen står vi overfor en udfordring med at tiltrække og fastholde de unge udefra, som skal være med til at sikre virksomhederne arbejdskraft i fremtiden, og udfordringen bliver ikke mindre af at det er svært at finde en egnet bolig i et godt miljø, som de formår at betale. En udfordring som projektet taler direkte ind i.”

 

Ingen forpligtigelse

Det nye initiativ har til formål at skabe kontakt mellem boligsøgende og skagboer, der enten har besluttet sig eller overvejer at udleje en bolig. Det kan være til en ung elev/lærling i fx industri, detailhandel eller turisme. Det kan være en ung dansk eller udenlandsk studerende fra AAU eller UCN. Det kan også være en voksenlærling. Du kan blive skrevet på en liste over potentielle udlejere og blive kontaktet på et senere tidspunkt, som I aftaler. Du kan til en hver tid blive slettet fra listen, hvis du ønsker det.

 

Har du en tom bolig i Skagen, som du overvejer at leje ud?

Hvis du overvejer at udleje dine ledige kvadratmeter, er du velkommen til at kontakte Birthe Borum eller Jens Vadet Poulsen til en uforpligtende snak. De har kontakt til lokale virksomheder og et overblik over, hvem der får brug for et sted at bo en gang i foråret eller sommeren 2021. De skriver dig op som potentiel udlejer og tager kontakt til dig, når der er en interesseret lejer.

 

Kontakt

Birthe Borum
Tlf. 31 68 66 06
Mail: birtheborum@slet-dette.gmail.com

Jens Vadet Poulsen
Tlf. 29 80 62 74
Mail: jensvadet@slet-dette.gmail.com