Medlemmer, der ønsker at kommunikere noget ud på medlemssiden, kan sende overskrift, tekst og evt. billede til kommunikationsmedarbejder Pernille på peur@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Bliv medlem på Linkedin
Medlemmer i erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har en lukket LinkedIn-gruppe, hvor man man skrive direkte med hinanden. Her er ordet frit i forhold til at efterspørge ydelser/produkter, erfaringer og gode råd. Du er også velkommen til at udbyde dine ydelser/produkter til de andre medlemmer. Vi håber med gruppen at kunne styrke samhandlen lokalt.


31. januar: Lovpligtig instruktion PCB, BLY og Udvendig ASBEST

I Bygge- og anlæg kan I som håndværkere ikke undgå at støde på miljøfarlige stoffer. Sørg derfor for at I har de korrekte instruktioner og har styr på alle forholdsregler, når I arbejder i byggeriet.

Læs mere

19. marts: 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Kursets formål er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Læs mere