Vækst via Viden hjælper med at skabe vækst og udvikling i nordjyske virksomheder ved at ansætte en højtuddannet. Du får hjælp af jobcenteret til rekrutteringen og får dækket en del af lønnen

Formålet med Vækst via Viden er at skabe vækst og udvikling i nordjyske virksomheder ved at ansætte en medarbejder med en videregående uddannelse - en højtuddannet.

Læs her om hvordan Malene hjalp RobLight videre igennem Vækst via Viden

Gennem Vækst via Viden kan virksomheden få hjælp af Jobcenter Frederikshavn til at rekruttere den helt rigtige profil til at varetage udviklingsopgaverne.

Eksempler på udviklingsopgaver:

  • Udvikling af markedsføring
  • Undersøgelse af nye markeder
  • Udvikling af nye produkter
  • Forbedring af organisationen


Kontakt Erhvervshus Nord og afklar om Vækst via Viden kan hjælpe jer videre

Daniel Høgedahl
Erhvervskonsulent
41 44 82 56 / dajh@slet-dette.erhvervshusnord.dk


Få dækket alle eller dele af lønudgifterne

Yderligere kan virksomheden gennem Vækst via Viden ansætte en højtuddannet og få dækket lønudgifterne i en periode.

4 ugers virksomhedspraktik
(Højtuddannede er ledig)

Uden lønomkostning for virksomheden, da medarbejderen får dagpenge i perioden

 

Eventuelt i kombination med:

3 måneders løntilskud
(Højtuddannede har mere end 6 måneders ledighed)

Virksomheden får løntilskud på 13.000 kr. pr. måned


4 måneders Vækstpilot-forløb
(Højtuddannede har mindre end 6 måneders ledighed)

Hvor smv-virksomheden får dækket 50 % af den højtudannedes løn, dog max. 12.500 kr. pr. måned.