Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Fra den 5. oktober 2021 til den 1. December 2021 er det muligt at søge puljen for 3. gang, som indeholder nye 178 mio. kr. 

 

Der er fortsat fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller, men der er også en ambition om, at puljen skal komme alle hårdt ramte virksomheder til gode. 

 Eksempler på aktiviteter, som virksomheder kan få støtte til: 

 • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller
  Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering.
  Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.

 • Kompetenceudvikling
  Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer.
  Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.

 • Køb af udstyr
  Fysisk ombygning/materialer.
  Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

 

Kontakt Erhvervshus Nord og afklar hvordan Omstillingspuljen kan hjælpe dig

Birgitte Christensen
Erhvervskonsulent
61 24 69 01 / bich@erhvervshusnord.dk

Læs mere her