På baggrund af de skærpede restriktioner i Nordjylland for at hindre spredning af den muterede coronavirus Cluster-5 har Transport- og Boligministeriet udsendt et sæt retningslinjer til vognmænd og chauffører.

Transport- og Boligministeriet opfordrer transport- og logistiskvirksomheder samt chauffører, der transporterer gods til, fra, i og igennem de 7 kommuner til at organisere kørslen ud fra en række retningslinjer, der balancerer hensynet til folkesundheden og til opretholdelse af forsyningskæderne.

Grundlæggende retningslinjer for godskørsel til, fra og igennem Nordjylland

•Alt gods kan og bør transporteres uhindret ind, ud, i og gennem de 7 kommuner. I den forbindelse opfordres chauffører dog i særligt grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger og generelt minimere deres ophold inden for de 7 kommuner.

Særligt for chauffører og transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner
•Generelt gælder, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

•For transportarbejdere og chauffører bosiddende i de 7 kommuner bør transportarbejde udelukkende finde sted internt i de 7 kommuner, med undtagelse af de transportarbejdere, der udfører godskørsel af kritisk karakter, herunder transport af fødevarer, forsyninger til dagligevaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp

•Virksomheder opfordres generelt til at udtømme mulighederne for at benytte chauffører fra andre kommuner til transport af gods af kritisk karakter, således chauffører bosiddende i de 7 kommuner udfører mindst muligt transportarbejde uden for de 7 kommuner.

•Såfremt transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner kører ud af de 7 kommuner, opfordres de til at opholde sig så kort tid som muligt uden for de 7 kommuner, ligesom det gælder den anden vej. I den forbindelse opfordres de i skærpet grad til at overholde alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger.

Særligt for virksomheder beliggende i de 7 kommuner
•Det er fortsat muligt at få leveret gods til og fra virksomheder beliggende i de 7 kommuner. Virksomhederne opfordres til at benytte chauffører, der er bosat uden for de respektive 7 kommuner til at køre gods ind og ud af det geografiske område bestående af de 7 kommuner for at begrænse smittespredning, med mindre godset læsses og losses inden for de 7 kommuner.

Hent Plakat med retningslinjer