Hvilke informationer indsamler Erhvervshus Nord?

Vi kræver ikke, at du registrerer dig for at få adgang til erhvervshusnord.dk, men hvis du bliver medlem, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i vores arrangementer, netværk og gå-hjem-møder, hvor Erhvervshus Nord og/eller de tre erhvervsforeninger i Skagen, Sæby eller Frederikshavn er afsender/arrangør gemmer vi visse oplysninger, bl.a. navn, e-mail-adresse og virksomhedsnavn.

Hvordan bruger I mine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til at:

  • bekræfte din identitet når du tilmelder dig et nyhedsbrev, en begivenhed eller kontakter os
  • sende dig e-mails, nyhedsbreve og lignende vedrørende erhvervsnyheder, information om aktuelle tilbud, information om planlagte arrangementer og gå-hjem-møder, information om medlemskab i erhvervsforeningerne, påmindelse om deadlines for tilmeldinger.
  • håndtere dine forespørgelser og anmodninger
  • kontakte dig i forbindelse med markedsføring af serviceydelser og arrangementer

Vi skal have et retsligt grundlag at behandle dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil retsgrundlaget være et af følgende

  • For at levere serviceydelser til dig
  • For at forstå hvordan du bruger vores serviceydelser og hjemmeside
  • For at kunne uddrage viden, som hjælper os til at udvikle nye serviceydelser. Når vi behandler dine personoplysninger til at forfølge vores legitime interesser, foretager vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelse af dit privatliv.  

Vi vil måske indhente dit samtykke til at indsamle og bruge visse typer personoplysninger, hvor vi er forpligtiget til at gøre dette ved lov (fx i forhold til vores brug af cookies).

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Erhvervshus Nords vegne i henhold den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. 

Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og udover som angivet ovenfor, deler Erhvervshus Nord ikke dine oplysninger med andre virksomheder og tredjepart uden din tilladelse, medmindre dette kræves i henhold til lovgivningen, eller det er nødvendigt for at levere en service eller ydelse, som du har bedt om. Oplysninger deles udelukkende med medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Erhvervshus Nord.