Strandby Havn

Strandby Havn

I 2014 udarbejdede Erhvervshus Nord en analyse af og for Strandby Havn og virksomhederne deromkring. Dette arbejdet er udmundet i tre arbejdsgrupper, der har følgende fokus:

Udvikling af Fiskeriet
Denne arbejdsgruppe arbejder med at tiltrække mere fisk til Strandby, samt at afdække mulighederne for at øge værdien af det fisk som landes i Strandby, gennem håndtering, forædling af råvarerne samt nye arter og produkttyper.

Udvikling af de Maritime Service Virksomheder
Denne arbejdsgruppe arbejder med at optimere de maritime virksomheders salgsmuligheder ved at fokusere på nye markeder samt styrkelse af netværket mellem byens Maritime Servicevirksomheder.

Udvikling af turismen
Denne arbejdsgruppe udsprang af mulighederne for udvikling af turismen i Strandby gennem optimering af udnyttelsen af Strandby Lystbåde havn. Turisthus Nord arbejder med i denne proces, og arbejdsgruppens fokus er udvidet til turisme generelt i hele Strandby, da det er blevet vurderet til, at man ikke kan se alene på lystbåde-turisterne.

Tilmeld vores nyhedsbrev