Godsstrømsanalyse

Godsstrømsanalyse i Nordjylland

En analyse af godsstrømme i Nordjylland blev i gangsat i foråret 2015 som en del af projektet BussinessBroen Norge-Norddanmark. Formålet har været at indsamle viden om godsstrømme i og uden om regionen for at kortlægge godstrømme til og fra Norge og de andre skandinaviske lande, som måske har potentiale til at blive en del af en nordjysk logistikoperation.  

Hensigten er at styrke konkurrencekraften og rammebetingelserne, således at nordjyske logistikhavne, logistikoperatører m.v. får bedre mulighed for at skabe yderligere vækst i regionen. 

Fremgangsmåden har været at gennemføre en række interviews med regionalt baserede speditør- og shipping virksomheder, de nordjyske logistikhavne, og færgerederierne som besejler de nordjyske havne. 

Bag analysen står BusinessBroen, Erhvervshus Nord Frederikshavn, Business Aalborg og Hjørring Erhvervscenter. Der blev bevilget regionale projektmidler til undersøgelsen fra marts 2015 – juni 2015.

Finansiering 
BusinessBroen er støttet af den Europæriske Fond for Regionaludviklingsfond, der alene udgør hele 50 % af projektets samlede støtte.

Tilmeld vores nyhedsbrev