Nordjysk Erhvervsfremstød Norge

Nordjysk Erhvervsfremstød Norge

Projektet er en del af den nordjyske satsning BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK, som indeholder en række initiativer rettet mod Norge. Formålet er at skabe en omfattende erhvervs- og videns-udveksling mellem den nordjyske og den sydnorske region. Nordjysk Erhvervsfremstød Norge har til formål at skabe samarbejdsrelationer mellem norske og nordjyske virksomheder særligt inden for brancherne – maritim, offshore, industri og byg/anlæg.

Underleverandørnetværk af virksomheder primært inden for de 4 brancheområder skal øge de nordjyske virksomheders evne og parathed til at agere underleverandører til norske virksomheder. En konsulent dedikeret til projektet skal samtidig via besøg hos de norske virksomheder kortlægge efterspørgslen efter samarbejde med nordjyske virksomheder og synliggøre kompetencerne i de nordjyske klynger. Konsulenten skal samtidig levere direkte efterspørgsel på opgaver fra de norske virksomheder videre til de nordjyske virksomheder. Endelig indeholder projektet matchmaking-aktiviteter mellem danske og norske virksomheder, studieture og netværksmøder.

Partnere
Parterne bag projektet er Business Aalborg og Erhvervshus Nord.

Initiativet udføres i samarbejde med de 10 Nordjyske kommuner og Erhvervskontorer samt Væksthus Nordjylland og Eksportrådet.

Erhvervshus Nord er tovholder på projektet.

Projektperiode
Projektet løber fra marts 2013 til ultimo juni måned 2015.

Finansiering af Nordjysk Erhvervsfremstød Norge
Vækstforum Nordjylland
Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune
Erhvervshus Nord
Fonden Kattegat Silo
Den Europæriske Fond for Regionaludviklingsfond, der alene udgør hele 50 % af projektets samlede støtte.

 

 

Tilmeld vores nyhedsbrev