Det Grønne Skib

Det Grønne Skib

Visionen for Det Grønne Skib er at udføre en miljørenovering/retrofitting af et skib i skalaen 1:1 (Læsø færgen). Skibet skal fungere som demonstrationsskib for de nyeste produkter inden for grøn miljøteknologi til skibsfarten.

Projektet skal skabe nye arbejdspladser og styrke de deltagende virksomheder i bl.a. den internationale konkurrence på markedet for grøn miljøteknologi. Målet med projektet er at være på forkant med udviklingen inden for den maritime branche, samt at kunne imødekomme kommende miljøkrav og derved skabe udvikling og vækst i den maritime branche.

Projektet skal samtidig synliggøre, at rederier med fordel kan investere i energiprojekter, da de har en attraktiv tilbagebetalingstid, og at de er enkle at sætte i gang. 

Partnere
MARCOD og Erhvervshus Nord. MARCOD har overtaget driften af projektet. Udover færgeselskabet Læsø og Frederikshavn Kommune har 15 virksomheder fra hele landet, vidensinstitutioner, branche- og erhvervsorganisationer tilkendegivet interesse for deltagelse i projektet.

Projektperiode
2010 -

Finansiering
Ansøgning bevilget fra Den Danske Maritime Fond i marts 2013 til udvikling og installation af energiovervågningssystem. DEIF i Skive er ansøger med Teknologisk Institut (Århus) som underleverandør. Danske Maritime og MARCOD har understøttet processen med ansøgningen.

Kontakt
Vil du vide mere om projektet, bedes du kontakte MARCOD

Tilmeld vores nyhedsbrev