Erhvervsdirektør

Mobil: 2336 9181

Mail: nics@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Hent V-card

Ledelse af og ansvarlig for den daglige drift af Erhvervshus Nord herunder strategi, personale og budget. Refererer til bestyrelsen Frederikshavn Erhvervsråd.


Erhvervskonsulent

Mobil: 61 24 69 01
Mail: bich@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Hent V-card

Birgitte er ansvarlig for Oplevelsessporet, der dækker turisme, oplevelsesøkonomi og detailhandel. Birgitte er ligeledes facilitator af netværk relateret til oplevelsessporet. 


Erhvervskonsulent og kommunikationsansvarlig

Mobil: 20 72 11 72
Mail: kare@slet-dette.erhvervshusnord.dk

Hent V-card

Karen er erhvervskonsulent og arbejder med erhvervsudvikling, samt har ansvaret for  pressekontakt og kommunikation herunder hjemmeside og arrangementer. Facilitator af kommunikationsnetværket KOMMA. 


Erhvervskonsulent

Mobil: 41 44 82 56

Mail: dajh@slet-dette.erhvervshusnord.dk

Hent V-card 

Daniel arbejder i fødevaresporet og med socialøkonomisk iværksætteri. Daniel har også stor viden omkring salg og marketing. 


Erhvervskonsulent

Mobil: 20 63 67 07

Mail: thst@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Hent V-card 

Thorbjørn er hovedansvarlig for udviklingen af Recycling City, hvor vi arbejder for at skabe industrielle symbioser, som omdanner affaldsmaterialer til nye råmaterialer og produkter. 


Økonomiansvarlig

Mobil: 21 12 99 15

Mail: tajo@slet-dette.erhvervshusnord.dk  
Mail til bogholderiet: faktura@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Hent V-card

Tanja er ansvarlig for økonomien i Erhvervshus Nord og de tilhørende erhvervsforeninger. Tanja er også tovholder på NIV-projektet.


Kommunikations- og arrangementskonsulent

Mobil: 22 31 84 03

Mail: diru@slet-dette.erhvervshusnord.dk

Hent V-card

Ditte-Marie beskæftiger sig med en række forskellige kommunikative opgaver, herunder PR, nyhedsbrev, SoMe og pressemeddelelser. Hun står også for planlægning samt afholdelse af arrangementer.


Direktionssekretær

Mobil: 29 88 48 00

Mail: anwo@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Hent V-card

Sekretær for erhvervsdirektøren og herunder sekretær for Frederikshavn Erhvervsråd, Frederikshavn Erhvervsforening, Sæby Erhvervsforening samt Skagen Erhvervsforening. 


Trainee erhvervskonsulent

Mobil: 40 49 26 05

Mail: jofr@slet-dette.erhvervshusnord.dk

Hent V-card

Jonas arbejder særligt med vækstprogrammer og opsøgende introduktion til virksomheder. 


Trainee kommunikations- og arrangementsmedarbejder

Mobil: 41 44 82 55

Mail: kape@erhvervshusnord.dk 

Hent V-card

Kasper assisterer kommunikationsafdelingen i løsningen af både visuelle og tekstbaserede opgaver, såsom indhold til hjemmeside, SoMe content og nyhedsbreve samt planlægning af Erhvervshus Nords arrangementer. 


Projektansvarlig for erhvervsnetværket Morgenfruerne 

Mobil: 21 25 58 22
Mail: kabn@slet-dette.erhvervshusnord.dk 

Hent V-card

Karen er projektansvarlig for erhvervsnetværket Morgenfruerne, som optager kvindelige selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer. Der er omkring 80 medlemmer, og det gør netværket til et af de største netværk for kvindelige ejerledere i landet.