Brexit

Gør din virksomhed klar til Brexit

Storbritannien vedtog ved en folkeafstemning i juni 2016 at forlade EU. Pt. hedder udmeldelsesdatoen den 31. oktober 2019. Vi har her samlet aktuelle links, som kan hjælpe dig til at skabe overblik over, hvilken konsekvenser Brexit kan få for din virksomhed, og hvordan I forbereder jer.

Udenrigsministeriet – Brexit-tjekliste
På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om Brexit og besøge Brexit-tjeklisten, som giver dig et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på og bidrager til at målrette dine forberedelser.

Om Brexit 

Tag Brexit-tjeklisten 

Europakommissionens tjekliste
EU har også lavet en tjekliste for, hvordan du forbereder dig på Brexit, hvis du sælger varer/tjenesteydelser, køber varer/tjenesteydelser eller transporterer varer gennem Storbritannien.

Se listen her 

Told og Skat
På Skat.dk kan du læse mere om regler for told, moms og punktafgifter i forhold til køb og salg, når Storbritannien ikke længere er en del af EU. Du kan også læse om momsrefusion og britiske medarbejdere. På Toldstyrelsens hjemmeside kan du få svar på Brexits betydning for din virksomheds handel med Storbritannien.

Læs mere på Told og Skat

Læs mere hos Toldstyrelsen 

Dansk Industri – Brexit Toolkit
Dansk Industri har lavet en guide til dig som virksomhed, hvor du kan få konkrete anvisninger til, hvordan du skal agere nu i forhold til fx valuta, forsyningskæde, kontrakter, medarbejdere med mere.

Læs mere 

For maritime virksomheder
Hvad betyder Brexit for skibsfarten og den søfarende? Det opdaterer Søfartsstyrelsen løbende om på deres hjemmeside.

Læs mere 

For fiskeriet
EU har gjort fiskeripolitikken til et fælles anliggende, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Med den britiske udtræden af EU, vil det fælles fiskerisamarbejde ændre sig. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri. 

Læs mere 

Tilmeld vores nyhedsbrev