Iværksætterselskaber afskaffes

Iværksætterselskaber afskaffes

10 Apr 2019

I går blev det vedtaget i Folketinget at afskaffe selskabsformen IVS for iværksættere og samtidig sænke kapitalkravet til at oprette et ApS til 40.000 kroner. Når loven er stadfæstet, har iværksættere to år til at omdanne deres selskab.

Det er slut med at oprette et iværksætterselskab for kun 1 krone, som det har været muligt siden 2014. En analyse fra Erhvervsministeriet har vist, at selskabsformen desværre i for mange tilfældet er blevet brugt mod hensigten. Iværksætterselskaberne har i større omfang end forventet medført en forhøjet risiko for svig. Det har været let at stifte gæld i selskabet og derefter lade det tvangsopløse uden at ejeren selv mister penge. Derfor stillede Regeringen og Dansk Folkeparti et forslag om at afskaffe IVS, som i går blev endelig vedtaget i Folketinget, hvor alle partier stemte for på nær Alternativet. 

- Det er vigtigt for iværksætteriet, at det er nemt og billigt at stifte virksomhed i Danmark, og det var også den oprindelige tanke med iværksætterselskaberne. Men IVS’erne har blandt andet den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge. Det medfører en risiko for svig. Derfor vælger vi nu at afskaffe selskabsformen. Til gengæld gør vi det billigere at oprette et anpartsselskab, så det fortsat er nemt og billigt at oprette selskaber i Danmark, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

200 lokale IVS skal omdannes
På landsplan er der godt 30.000 iværksætterselskaber (IVS), mens der i Frederikshavn kommune er godt 200. Når loven er stadfæstet og bekendtgjort, har iværksætterne to år til at omdanne deres selskab til et anpartsselskab (ApS) eller lukke ned. Det er samtidig besluttet at sænke kapitalkravet til et ApS fra 50.000 kroner til 40.000 kroner for at sikre, at der stadig er gode muligheder for at oprette selskaber.

Hvis man har 0 kroner i selskabskapital, er det vigtigt, at man kommer i gang med at fremskaffe den nødvendige kapital på de 40.000 kroner, for ellers kommer virksomheden til at lukke. Det kan ske via driften eller eksterne indskud. Begge dele tager tid, og derfor er det vigtigt, at man kommer i gang med planlægningen. Vi vil nødigt sige farvel til veldrevne iværksættervirksomheder, fordi de mangler kapital, og vi hjælper meget gerne med denne planlægning, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

Har du spørgsmål til ændringerne kan du kontakte Erhvervshus Nord eller din revisor. 

Tilmeld vores nyhedsbrev