Kvalificeret arbejdskraft til fiskeindustrien

 Erhvervshus Nord, Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og EUC Nord har i 2016 afsluttet en forundersøgelse af behovet for kvalificeret arbejdskraft i fiskeindustrien. Projektet viser et stort ønske fra industrien om en ny erhvervsuddannelse.

Projektet er afviklet i perioden januar til juni 2016 med 125.000 kroner i støtte fra Vækstforum, hvor der var ansøgt om 250.000 kroner. Der er i forbindelse med analysen foretaget 23 virksomhedsbesøg til nordjyske virksomheder i fiskeindustrien, ligesom der er afholdt to lokale workshops for virksomhederne med deltagelse af Dansk Industri (DI) og de faglige organisationer. 

Analysen har vist, at gennemsnitsalderen i produktionen for de fleste af virksomhederne ligger mellem 40 – 50 år. En del af virksomhederne forudser derfor, at de i løbet af de næste 5 – 15 år får en stor udskiftningsprocent, da en del medarbejdere går på pension. Få unge søger generelt ind i fiskeindustrien og en modernisering af produktionen stiller nye krav til de ansatte i fiskeindustrien, som giver et behov for en uddannelse målrettet fiskeriet.

Læs mere her


This page can found at: https://www.erhvervshusnord.dk/en/about-us/erhvervshus-nord/afsluttede-projekter/arbejdskraft-til-fiskeindustrien/ Udskrevet kl. 17:23 - Saturday d. 19. October 2019