Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlemmer af Skagen, Sæby og Frederikshavn Erhvervsforeninger

Vi har netop rekvireret de nyeste ledighedstal pr.  30. maj 2010 fra Danmarks Statistik, og vi skynder os at formidle tallene videre, idet den positive tendens heldigvis fortsætter. Ledighedstallet for de fuldtidsledige/fuldtidsforsikrede i Frederikshavn Kommune er igen faldet, denne gang fra 6,0 til 5,6%.

Vi vil også gøre opmærsom på to arrangementer i august måned, som vi netop har fået på plads:

  

1.   

Mini byggekonference "Byggeriet i bevægelse, der finder afsted den 18. august, kl. 14 - 18, hvor du kan få et overblik og høre nærmere om byggebranchens udfordringer samt høre om vores nye initiativer for håndværkerne.

   

2.

Morgenmøde med fokus på Indien, ligeledes den 18. august, hvor chefen for Handelskontoret i Bangalore, Indien, Ricki Toftelund Larsen kommer og fortæller om Indien som et potentielt marked for sourcing/afsætning af danske produkter.

Endvidere efterlyser Frederikshavn Kommunes projektafdeling en praktikplads til en erfaren maskiningeniør. Overvej dette tilbud om at få en medarbejder gratis i arbejdsprøvning.

Læs også om Fornyelsesfonden netop nu åbner for en ny ansøgningsrunde, hvor der er fokus på støtte til innovation og markedsmodning af nye velfærdsløsninger samt innovation af nye grønne løsninger.
Fonden har afsat ca. 100 millioner kroner til ansøgningsrunden, som løber frem til den 23. august.

Og slutteligt kan vi informere om konferencen - ”EUD – den femte vej til videregående uddannelse”, der finder sted 14. august. Konferencen holdes af Region Nordjylland og Studievalg Nordjylland, og deres samarbejdspartnere. 

Endnu engang vil vi ønske alle en GOD SOMMER!


Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør  

Seneste ledighedsstatistik

Danmarks Statistik AUP01

Danmarks statistik har ændret måden at opgøre ledigheden på.
Baggrunden for at foretage ændringerne netop nu er, at der er kommet en ny og mere opdateret datakilde til opgørelse af de ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kilde baseres på oplysninger om personernes præcise matchkategori, og om de rent faktisk har fået udbetalt kontanthjælp eller starthjælp. Desuden fratrækkes eventuelle timer kontanthjælpsmodtageren har deltaget i aktivering.
Frederikshavn Erhvervsråd skifter fra den gamle til den nye og mere præcise metode, så vi får et endnu mere præcist indtryk af ledigheden.

Mini byggekonference: Byggeriet i bevægelse

Onsdag d. 18. august kl. 14.00 - 18.00

Flere hundrede millioner kroner skal bruges på kommende renoverings- og byggeprojekter i Frederikshavn Kommune. Få et overblik og hør også om byggebranchens udfordringer samt vores nye initiativer for håndværkerne!

Der kommer til at ske rigtig meget indenfor byggebranchen i den kommende tid. Mange forskellige projekter og initiativer igangsættes, og i takt med den rivende udvikling på området stilles der samtidig mange nye krav til håndværkerne.

Dette, samt nye uddannelsesmuligheder for håndværksmestre vil vi fortælle om på vores kommende mini-konference, hvor vi også får et indlæg fra et pengeinstitut, som fortæller om deres syn på finansiering indenfor energiområdet!

Se program, samt tilmelding her:

Møde med fokus på Indien - Onsdag den 18. august

I samarbejde med Udenrigsministeriets handelsafdeling i Bangalore, Indien inviterer Frederikshavn Erhvervsråd til et spændende og lærerigt morgenmøde om Indien.

Mange danske virksomheder har opdaget Indien og indernes potentiale og har etableret sig i landet, outsourcet produktioner, sourcet i Indien eller etableret eksport dertil. Men mange flere kan gøre gode forretninger i Indien!

Med dette møde ønsker Frederikshavn Erhvervsråd at fortælle kommunens virksomheder om det store potentiale - om muligheder og udfordringer - samt om det afkast virksomhederne kan opnå ved at producere i, outsource eller sælge til Indien.

Efterlysning af praktikplads

Haves:
Maskiningeniør, gode kompetencer og mange års erfaring indenfor salg, service, indkøb, projektledelse, strategi, virksomhedsdrift samt projekter for Danida, herunder projektering og konstruktion af dieselkraftværker.
Skriver og taler dansk, engelsk og tysk. Taler fransk og noget russisk. Har arbejdserfaring fra Danmark, Burkina Faso samt Rusland.

Ønskes:
Arbejdsprøvning i praktik for afklaring af arbejdsevne efter ulykke. Kan arbejde ca. 20 – 25 timer om ugen, men der kan være sygedage på de rigtig dårlige dage. Praktikken er gratis for virksomheden og sker i regi af Projektafdelingen i Frederikshavn Kommune. 

For yderligere oplysninger kontaktes:
Thorleif Fast Jensen
Socialfaglig konsulent
Projektafdelingen
Knivholtvej 20
9900 Frederikshavn
direkte: +45 98 45 72 36
mobil:  +45 20 55 34 04
mail:     thje@frederikshavn.dk

 

Fornyelsesfonden

Fornyelsesfonden åbner nu for en ny ansøgningsrunde, hvor der er fokus på støtte til innovation og markedsmodning af nye velfærdsløsninger samt innovation af nye grønne løsninger. Fonden har afsat ca. 100 millioner kroner til ansøgningsrunden, som løber frem til den 23. august.

Fornyelsesfonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte områder. Formålet med fonden er at skabe ny beskæftigelse, vækst og eksport, og det skal ske ved at støtte projekter med 760 mio. kr. frem til 2012.

I den nye ansøgningsrunde efterspørger Fornyelsesfonden ansøgninger fra store, tværfaglige innovationsprojekter på det grønne område og velfærdsområdet. Projekterne skal være forankret i private virksomheder og skal gennem brugerindragelse udvikle konkrete produkter og serviceydelser.

Desuden ønsker Fornyelsesfonden at støtte markedsmodningsprojekter i virksomheder, der hurtigere kan bringe innovative velfærdsløsninger fra demonstrationsfasen ud på markedet.

Læs mere om Fornyelsesfondens formål, virke og ansøgningsforhold her:

”EUD – den femte vej til videregående uddannelse”

Konference den 14. september i DGI-Huset i Vejle 

Tilmeldingsfrist 9. august 

Region Nordjylland og Studievalg Nordjylland arrangerer denne konference sammen med de to øvrige regioner og de fire andre studievalgcentre i Jylland og Fyn samt Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE).

Formålet er at synliggøre vejene fra en EUD til videregående uddannelse. 

Konferencen giver en bred vifte af bud på strategier og perspektiver fra uddannelses- og vejledningsverdenen – ledelse, karriere, vejledning, undervisning – i form af dels oplæg og dels workshops. Undervisningsministeriet trækker rammerne og perspektiverne op. 

Til konferencen inviteres de aktører, som kan gøre den afgørende forskel:
Erhvervsskoleledere, -faglærere og – vejledere, UU-centre, Studievalg-centre, ledere, lærere og vejledere fra videregående uddannelser, især professionshøjskoler og erhvervsakademier, Jobcentre, Beskæftigelsesregioner, samt virksomheder via kommunernes erhvervskontorer og organisationer.

Region Nordjylland og Studievalg Nordjylland opfordrer dig til at tilmelde dig. 
Deltag i konferencen, giv dit bidrag og få inspiration med hjem….!

Se de nærmere detaljer for program og tilmeldingsprocedure mv. her. Tilmeldingsformular finder du herDe tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev