Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlem af Skagen, Frederikshavn og Sæby Erhvervsforeninger

Så nærmer vi os igen julen og dermed afslutningen på år 2010. År 2010 har været præget af en overlevelses- og ikke mindst udviklingslyst i Frederikshavn Kommune. Sammen har borgerne og virksomhederne i Frederikshavn Kommune arbejdet hårdt for at overvinde udfordringer ved hjælp af nytænkning og nye samarbejder for at få området til at blomstre.

I Frederikshavn Erhvervsråd har vi i årets løb også arbejdet med udviklingen af kommunens erhvervsliv. Blandt andet er det maritime center MARCOD godt på vej til at komme i drift efter nytår, ligesom vi arbejder med andre maritime tiltag som f.eks. det skandinaviske maritime projekt MARKIS, projekt ’Det Grønne Skib’ og Maritime Partenariat i Skagen.

Frederikshavn Version 2.0 har også fyldt en del i årets sidste halvdel og her er kommet utroligt mange værdifulde ideer på bordet, som naturligt skal arbejdes videre med og hjælpe til endnu mere udvikling af byen Frederikshavn.
I Skagen gennemførtes Skagen Marathon 2010 med et overvældende deltagerantal og blev starten på en forhåbentligt lang tradition i byen.
I Sæby er der arbejdet på at oprette tiltag til ny udvikling i området. Frederikshavn Erhvervsråd har i den forbindelse tilbudt at fungere som sekretariat for projektet ’Bynær turisme omkring Sæbygård’ som forventes stiftet 6. januar 2011. Derudover tilbyder Frederikshavn Erhvervsråd at hjælpe med ansøgninger til f.eks. LAG-midler til projekter for udviklingen af Sæby Købstad.
Herudover har der været meget fokus på energiområdet og herunder blandt andet realiseringen af projekt Det Grønne Hus og opstart af netværket ’Energiprofferne’. Alt sammen projekter og netværk som føres videre i år 2011.

Igen i år har Frederikshavn Erhvervsråd brugt en del ressourcer på at facilitere netværk for både store og små virksomheder i mange forskellige brancher. Mentaliteten i Frederikshavn Kommune viser os, at her er alle interesserede i at samarbejde og opnå gode resultater gennem videndeling og ved at løfte fælles. Derfor fortsætter vi naturligvis også dette arbejde i år 2011.

I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om nogle af de arrangementer, der har fundet sted i regi af Frederikshavn Erhvervsråd i den seneste tid.


Endelig vil Frederikshavn Erhvervsråd sige tak for den store opbakning, som vi har fået fra jer i løbet af året. I den sammenhæng kan vi fortælle, at vi nu til sammen repræsenterer ca. 575 medlemmer! 

Med disse ord ønskes du og dine medarbejdere en God Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør  

20. januar 2011 uddeles 2 erhvervspriser til virksomheder i Frederikshavn Kommune.

For 6. år i træk afholder Frederikshavn Erhvervsråd sammen med vores samarbejdspartnere, vores traditionelle morgenarrangement, hvor Vækst og Vilje Erhvervsprisen vil blive uddelt.

Som noget nyt i år vil der endvidere blive uddelt en Iværksætterpris til en virksomhed i kommunen, der max. er 5 år gammel.

FRH 2.0 - NÆSTE SAMLING / 3. marts 2011

Siden vort sidste møde den 3. november har styregruppen indkaldt til møde medio januar med en repræsentant for hver af de ideer, vi har kendskab til, der ser ud til at blive realiseret under FRH 2.0. 

Næste samling bliver den  03/03/11.

Morgenfruerne breder sig i det Vendsysselske.

Der er nu over 110 medlemmer i Hjørring og Frederikshavn. Et af de vigtigste formål i Netværket Morgenfruerne er at få inspiration og nye input udefra, samt få skabt gode relationer til andre ligesindede erhvervskvinder. Et par gange om året mødes medlemmerne på tværs af Uggerby å og i sidste uge var Morgenfruer fra Hjørring og Frederikshavn samlet til årets sidste møde på Hotel Jutlandia. 
Aftenens input udefra var Susane Røntved, som har drevet en stor fiskeeksportørvirksomhed i Skagen, UniFisk. Susane fortalte om, hvordan hun ledelsesmæssigt har fokus på udvikling af den enkelte medarbejder til gavn for den enkelte og for virksomheden. Et af Susane Røntveds budskaber var: ”Virksomheden trives helt i takt med, hvordan den enkelte medarbejder udvikler sig. Medarbejderen må finde sin egen indre harmoni og balance, og er der problemer på hjemmefronten, påvirker det også arbejdslivet. Du kan ikke skille det ad”.
Der var stor interesse og spørgelyst fra Morgenfruerne omkring de budskaber, som Susane Røntved fremlagde.

 

 

Succesfuld konference om miljøvenlig skibsfart i Kattegatsiloen 1. december

1. december 2010 blev den første årskonference i det skandinaviske maritime projekt MARKIS (Maritimt Innovations- og kompetencesamarbejde) afholdt i Kattegatsiloen i Frederikshavn. Deltagerantallet endte på et flot antal med ca. 120 personer.

Patentmøde hos Frederikshavn Erhvervsråd 26. januar 2011

Patentering: Effektiv og billig vej til vækst. 

Til dagens møde vil patentsystemet blive afmystificeret. Oplægsholderen er akademiingeniør, Ph.D., Hans Harding, fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Hans Harding ApS, der med 15 års baggrund i patentbranchen vil fortælle, hvordan patenter billigt og effektivt kan skabe værdi for en virksomhed.

 

Sæby Iværksætterpark

Til orientering er Sæby Iværksætterpark på Jupitervej desværre bukket under for finanskrisen. Bygningerne er herefter blevet solgt på tvangsauktion, og ny ejer af bygningerne er virksomheden Virkelyst Sæby Aps. Sæby Iværksætterpark blev etableret ultimo 2007, og havde frem til finanskrisen udlejet alle fem haller til iværksættere. Men da krisen kom, forsvandt lejerne gradvist, og det resulterede desværre i den uundgåelige konkurs for fonden bag Iværksætterparken. En trist afslutning på det, der ellers skulle have givet områdets iværksættere optimale rammer at vokse i.

FiskeriLAG Nord

På FiskeriLAG Nords bestyrelsesmøde 9. december 2010 besluttede bestyrelsen at indstille 5 projekter til støtte via LAG midlerne. Fra Frederikshavn Kommune var der 2 projekter, som blev indstillet. Neppens Havn i Frederikshavn blev indstillet med 380.250 kr. til renovering og forbedring af havnen. Der er ønske om, at Neppens Havn skal gøres mere attraktiv for såvel lokale som turister.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev