Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlem af Skagen, Frederikshavn og Sæby Erhvervsforeninger

Vi nærmer os nu julen og dermed afslutningen på 2009 med hastige skridt. Et år der i høj grad har været præget af den globale finanskrise. Dens indvirkning på erhvervslivet i Frederikshavn Kommune har været ekstra kraftig. Bl.a. besluttede MAN Diesel at lukke støberiet og motorproduktionen i Frederikshavn, og såvel Martin A/S som flere andre virksomheder i kommunen har ligeledes reduceret kraftigt i antallet af medarbejdere.

MAN Diesel bevarer heldigvis mange af deres aktiviteter i Frederikshavn Kommune, og sammen med de mange andre maritime virksomheder er der ingen tvivl om, at de maritime erhverv i Frederikshavn Kommune stadig beskæftiger rigtige mange medarbejdere. Det gælder både i Skagen, Sæby og Frederikshavn, og i fremtiden vil det således fortsat være et område, hvor der vil være mange gode og spændende jobs. Derfor har vi i Frederikshavn Erhvervsråd brugt en del ressourcer på at være med til at gøre den maritime branche klar til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. arbejdet med de maritime underleverandører, et Maritimt Videns- og Innovationscenter, Maritim Erhvervskonference, Maritimt Partenariat i Skagen osv. - et arbejde som også fortsætter i 2010.

Det er ikke kun den maritime branche som er blevet ramt at finanskrisen, og vi har således i løbet af året været i dialog med mange forskellige virksomheder, som på den ene eller anden måde er blevet ramt - men heldigvis, og meget karakteristisk for de fleste virksomheder i Frederikshavn Kommune, - så giver virksomhederne ikke op så let, men søger nye veje og muligheder.

Der tales meget om effekten af netværk - nytter det noget? Vores oplevelse og erfaring er, at netværk skaber værdi for den enkelte deltager, uanset om man er en stor eller lille virksomhed, eller om virksomheden er ejet/ledet af en kvinde eller en mand - så igen i 2010 vil vi allokere ressourcer til netværksdannelse blandt virksomhederne i Frederikshavn Kommune.

I dette nyhedsbrev har vi beskrevet nogle af de mange spændende aktiviteter som kommer til at foregå i starten af 2010. Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på vores Vækst og Vilje arrangement den 20. januar, kl. 8.00 - 10.00 i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Til Vækst og Vilje Erhvervsprisen er i år nomineret 15 spændende og forskellige virksomheder, spredt over hele Frederikshavn Kommune. Der vil være indlæg ved Frederikshavn Kommunes nye borgmester, Lars Møller samt administrerende direktør i Wrist Group A/S, Jim Pedersen.

Endelig vil Frederikshavn Erhvervsråd sige tak for den store opbakning, som vi har fået fra jer i løbet af året. I den sammenhæng kan vi fortælle, at vi nu til sammen repræsenterer ca. 560 medlemmer! 

Med disse ord ønskes du og dine medarbejdere en God Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør

 

Energi:

 

400 millioner til udskiftning af gamle oliefyr

Arrangement: Torsdag, d. 21. januar 2010, kl. 15.00 inviterer Frederikshavn Erhvervsråd til informationsmøde, hvor vi arbejder på at få indlæg fra Energistyrelsen og elsparefonden.

Bliv blandt de første på Elsparefondens Håndværkerliste

Frederikshavn Erhvervsråd har i samarbejde med Elsparefonden udviklet en helt ny service til boligejere. Håndværkerlisten er et website, der viser borgerne vej til virksomheder, der udfører større og mindre energiforbedrende løsninger til boligen. Nu kan I være blandt de første, der får en profil på Håndværkerlisten og øger synligheden for alle husejere, der f.eks. skal isolere, have installeret varmepumpe, lysstyring i huset - eller noget helt andet.

Kursusstart for Energivejlederuddannelsen

Nu er Energivejlederuddannelsen klar til at starte ud i Frederikshavn.

Det to første kursusterminer er fastsat til gennemførelse i uge 8, (d. 23., 24. og 25. februar 2010) og uge 9, (2., 3. og 4. marts 2010).

Det første kursus hedder Klimaskærm og henvender sig til murer- og tømrervirksomheder, og det næste kursus hedder Installation og henvender sig til elektrikere og smede/VVS.

Der er plads til 18 kursister på hvert hold.

Energivejlederuddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Frederikshavn Erhvervsråd og EUC Nord.

Tilmelding kan foretages på: tilmeld@frederikshavn.dk eller ved at kontakte EUC Nord på hum@eucnord.dk.

Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i energiaftalen af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-09 og 5 mio. kr. i 2010-12 til en forsøgsordning for elbiler.

Forsøgsordningen skal bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur.

Arrangementer og uddannelse:Vækst og Vilje - Erhvervs- og Kulturarrangement 20. januar 2010, kl. 8-10, i Det Musiske Hus, Frederikshavn

For 5. år i træk afholder vi vores traditionelle morgenarrangement, hvor Vækst og Vilje Erhvervsprisen vil blive uddelt.

Prisen går  til en virksomhed, virksomhedsleder, forretning, forretningsdrivende, organisation eller enkeltperson mv. i Frederikshavn Kommune, som har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med erhvervsudvikling i Frederikshavn Kommune.

I år er følgende 15 kandidater indstillet: 

 • A/S Dybvad Stålindustri, Dybvad
 • Dybdahl Erhvervstøj, Østervrå
 • Elektromarine A/S, Skagen
 • Eric Christensen,Hedebo Strand Camping, Sæby
 • Frank Størup, Frederikshavn og Sæby
 • Happy Days A/S, Frederikshavn
 • KB Metal ApS, Sæby
 • Morten Hansson, Karma, Frederikshavn
 • Polyteknik A/S, Østervrå
 • Ruths Hotel, Skagen
 • Scandic Stena Line Hotel, Frederikshavn
 • Skagenfood A/S, Strandby
 • Skiveren Camping, Aalbæk
 • Victor A/S, Frederikshavn
 • Aalbæk Gl. Kro, Aalbæk 

Indstillingen er foretaget af: Handelsstandsforeningerne, Turistforeningerne og Erhvervsforeningerne i Frederikshavn Kommune.

Selve prisen er en skulptur af billedhugger Christian Svendsen.

I år har vi fået Frederikshavn Kommunes nye borgmester, Lars Møller, samt administrerende direktør Jim Pedersen fra Wrist Group A/S til at holde indlæg.

 

Maritim Erhvervskonference

Den 11. november 2009 afholdt vi en maritim erhvervskonference med 100 deltagere i Det Musiske Hus i Frederikshavn.

Vi fik input fra seks spændende indlægsholdere fra ind- og udland, og i de efterfølgende workshopgrupper blev der drøftet et væld af nye idéer til fremtidige erhvervsområder og samarbejde på kryds og tværs af virksomhederne. Dagens store tema var, hvordan vi bedst muligt bygger videre på det store maritime erhvervsområde, som vi har i dag i Frederikshavn Kommune - og det kom der mange spændende forslag til, som vi har samlet i et stort idékatalog. Læs mere om idékataloget og konkrete maritime projekter for 2010 her.

Maritimt Partenariat 2010

Frederikshavn Erhvervsråd er arrangør for det Maritime Partenariat som finder sted i Skagen i dagene 22. - 24. marts 2010. Det Maritime Partenariat er Skandinaviens største mødeplads for maritime virksomheder og rederier.

Vi er i fuld gang med at rekruttere virksomheder. Er du interesseret i arrangementet, så læs mere i vedhæftede dokument. 

Bliv en del af vores maritime netværk!

Arrangement: Onsdag, d. 27 januar 2010, kl. 16.00 inviterer Frederikshavn Erhvervsråd til et nyt netværksmøde for virksomheder med større eller mindre tilknytning til den maritime industri - alle typer virksomheder er velkomne.

Frederikshavn Erhvervsråd tilbyder ny uddannelse til iværksættere!

Frederikshavn Erhvervsråd har indgået et samarbejde med EUC Nord om at arrangere to uddannelsesforløb for iværksættere i 2010. Vi har valgt at fokusere på uddannelse af iværksættere for at forbedre vilkårene for start af virksomhed, og dermed skabe bedre rammevilkår for iværksætteri i Frederikshavn Kommune.

          

Mange indbrud i virksomheder i Frederikshavn Kommune

Antallet af indbrud i virksomheder Frederikshavn Kommune er steget fra 230 til 458 i første halvår 2008 til samme periode i 2009! Er din virksomhed tilstrækkelig sikret?

I samarbejde med Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut vil vi i marts måned afholde 2 arrangementer, hvor vi sætter fokus på problematikken, og instituttet vil give råd og vejledning til den bedst mulige sikring af virksomheden.

I den forbindelse søger vi en virksomhed, som vi kan bruge som case på arrangementerne. Virksomheden vil få et grundigt sikringstjek af instituttet – og som tak for hjælpen vil man få det udført til halv pris!  

Vellykket Business Julemøde 9. december


Billederne er taget af: www.oscarsson.dk

Der var stor tilslutning til årets sidste møde for virksomhederne i netværket Morgenfruerne, Women in Business og for VINK. Godt 60 virksomheder deltog i mødet og overværede foredraget "Fra idé til succes - kom styrket ud af finanskrisen". Det var Liselotte Lyngsø fra Future Navigator som stod for aftenens spændende og meget relevante indlæg.

 

Vækstprogrammer:

 

Mål-2 Lånefonden erstattes af Nordjysk Lånefond – går i luften 15. december 2009!

Nordjysk Lånefond har ca. 60 millioner kr., som iværksættere og yngre virksomheder i hele Region Nordjylland kan søge til udviklingsprojekter.

Kom i nærkontakt med ny viden!

Hvis I som virksomhed har behov for ny viden eller har lyst og mod på at få en studerende fra Aalborg Universitet som praktikant, har I mulighed for at komme i kontakt med både kandidater og studerende på Karrieremessen, som finder sted 9. marts 2010. Det er en god chance for jeres virksomhed i forhold til at komme i dialog med de studerende og kandidaterne - og dermed få fingeren på pulsen i forhold til de unge.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev