Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlem af Skagen, Frederikshavn og Sæby Erhvervsforeninger

Artiklerne i vores nyhedsbrev denne gang afspejler i stor udstrækning den mangfoldighed, som er i vores kommune – en mangfoldighed som viser, at der til trods for finanskrisen foregår en masse spændende erhvervsaktiviteter.

I Frederikshavn Erhvervsråd arbejder vi meget med netværker, og i dette nyhedsbrev har vi en artikel om vores netværker VINK og Morgenfruerne, som var på studietur i Norditalien. Her investerede 20 kvindelige virksomhedsejere tid og penge i at blive inspireret af en anden erhvervskultur. En studietur med 12 forskellige virksomhedsbesøg, som alle på hver deres måde har vist, hvorledes man driver virksomhed i en at Europas mest velhavende regioner. 

Endvidere vil jeg nævne et spændende tilbud fra Aalborg Universitet, hvor en virksomhed i tre måneder kan få tilknyttet en 8 semesters studerende gratis - et tilbud som vi varmt kan anbefale. Vi har netop selv afsluttet et praktikophold med Mette Soelberg, der hos os arbejdede med vores medarbejderhåndbog, organisationsbeskrivelse og forskellige andre ad hoc opgaver Hvis du er interesseret i at få en praktikant, så kontakt os, så vil vi hjælpe med ansøgning mv. Se endvidere ”Det er vist det, man kalder en WIN/WIN-situation”.

Til sidst kan jeg fortælle, at vores arrangement d. 11. november "Den Maritime Erhvervskonference" har 93 tilmeldte. En rigtig flot tilslutning som vi er glade og stolte over. Vi vil i næste nyhedsbrev fortælle om forløbet af konferencen.

God læselyst! 

Med venlig hilsen 

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør

Virksomhedstjek i uge 47!

Det må du ikke gå glip af i uge 47!

I uge 47 slår Frederikshavn Erhvervsråd dørene op for arrangementet Virksomhedstjek. Arrangementet er et koncentreret indspark af inspiration og vejledning til jer iværksættere, som ønsker at få sparring og rådgivning i forhold til jeres virksomhed.

Uge 48: Eksportfokus, Kina, Rusland & Norge!

100 mia. er pumpet ud i den lokale økonomi i Norge - skal Norge være jeres nye eksportmarked?

I uge 48 sætter Frederikshavn Erhvervsråd over to dage fokus på eksportmarkederne: Kina, Rusland og Norge!  Deltag i de gratis arrangementer og hør spændende indlægsholdere fortælle om disse eksportmarkeders potentiale, og hvilke faldgruber man som virksomhed skal være specielt opmærksom på! Specielt Norge kan være interessant, da regeringen har pumpet 100 mia. kr. ud i den lokale økonomi til blandt andet virksomheder, som beskæftiger sig med off-shorebranchen.

Nye midler til vækstprogrammerne

Vækstforum Nordjylland har for nylig vedtaget at bevilge en vækstpakke på 134 mio. kr. målrettet det nordjyske erhvervsliv. Vækstpakken skal være med til at modvirke de udfordringer og konsekvenser, som den globale krise har medført i Nordjylland.  

Det er vist det, man kalder en 'WIN/WIN situation'…

Fornemmelsen af tid er relativ – tre måneder på skolebænken kan til tider føles som lang tid, men i den 'virkelige' verden går tre måneder anderledes hurtigt. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg sidder tilbage med efter tre rigtig gode måneder som praktikant i Frederikshavn Erhvervsråd.

EuroArt

Sammenslutningen af europæiske kunstnerkolonier EuroArt afholdt sin årlige generalforsamling i Skagen i dagene 9.-11. oktober på Color Hotel Skagen. EuroArt har omkring 80 medlemmer fra mere end 20 lande i Europa. Fælles for disse bhyer og områder er, at de ligger i naturskønne omgivelser, hvor de europæiske kunstnere fra starten af 1800 tallet begyndte at søge til for at finde motiver, i og med at friluftsmaleriet vandt indpas til fordel for at male inden døre i atelierer. Nogle af disse steder blev egentlige kunstnerkolonier herunder Skagen, mens andre blot har været besøgt en sjælden gang af kunstnere.

Women in Business – aktiviteter med fokus på at skabe vækst

I Nyhedsbrevet vil vi løbende orientere om status på Women in Business, som er et skandinavisk udviklingsprojekt mellem Sydnorge, Vestsverige og Norddanmark. Projektet løber i 3 år fra 2009 – 2011 og er finansieret af EU-Interreg. Kask midler. Frederikshavn Erhvervsråd er projektansvarlig på dansk side, og øvrige danske partnere er Væksthus Nordjylland og Region Nordjylland.

Erhvervsrejse til Italien med Morgenfruerne og ViNK

20 kvindelige virksomhedsejere deltog i en 4-dages studietur til Modena i Italien i starten af oktober. Deltagerne er fra netværkerne Morgenfruerne og VINK og har det til fælles, at de alle har egen virksomhed, hvor de varetager den daglige ledelse.

Cruise Top Denmark – sæson 2009

I løbet af sæsonen 2009 havde Skagen 5 krydstogtanløb med totalt 3.206 passagerer, hvilket er en forbedring i forhold til 2008 på 2.665 passagerer.

For 2010 er der p.t. tilmeldt 8 anløb med op til totalt 3.852 passagerer. I gennemsnit gik 81% af passagererne i land, hvilket placerer Skagen helt i top blandt de danske destinationer.

Handelsvirksomhed søges

Frederikshavn Erhvervsråd har fået en henvendelse fra en person, som ønsker at købe en virksomhed, hvor han kan udnytte de kompetencer og den erfaring han gennem årene har opbygget. Der ønskes en mindre virksomhed, hvor der ved egen væsentlig indsats kan udvikle virksomheden og de medarbejdere der måtte være ansat. Købers egen arbejdskraft skal bruges på de områder, hvor han med mine nuværende kompetencer kan gøre en forskel og tilføre virksomheden en værdi.

For yderligere information, kontakt:
Lars Hansen
tlf. 21 24 79 78
Mail: lhansen@stofanet.dk

 

Er du interesseret i at have part i salgskontor i Kina?

3 danske virksomheder, som har etableret sig med et salgskontor i Shanghai i Kina med en kinesisk medarbejder på non-profit basis, søger medejer.

 

 De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev