Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlemmer af Skagen, Sæby og Frederikshavn Erhvervsforeninger

I dette nyhedsbrev kan du læse om, noget af det der rører sig i erhvervslivet i Frederikshavn Kommune, samt om nogle af de mange spændende arrangementer Frederikshavn Erhvervsråd afholder i den nærmeste fremtid. Frederikshavn Erhvervsråd har for tiden meget fokus på især samarbejde på tværs af landegrænser, det maritime og miljøet, derfor kan du også i nyhedsbrevet læse om det skandinaviske kvindenetværk Women in Business, de maritime tiltag MARCOD og MARKIS, og Det Grønne Hus.

Du kan bl.a. også læse om:

  • Skagen Maraton
  • Morgenfruernes virksomhedsbesøg i Italien, besøg på Orskov og arbejdet med torvedage i november på Kirkepladsen
  • Status på arbejdet efter Frederikshavn Version 2.0
  • Kompetenceudviklingsforløb for webshopvirksomheder

God læselyst!

Frederikshavn d. 14. oktober 2010

Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør

Skagen Marathon 10.10.10 – en succes!

Det første maratonløb i Skagens historie blev i søndags afholdt i høj solskin og med 962 deltagere.

 

Frederikshavn Version 2.0

3. november kl. 18.00 holdes anden konference i FRH 2.0-processen.

Invitationerne kommer ud i næste uge. Har du ikke tilkendegivet din deltagelse endnu så send en mail til: frh2@frederikshavn-erhvervsraad.dk, og oplys navn/adresse/tlf. og evt. firmanavn - så sørger vi for, at du får en invitation.

 

Stor skandinavisk maritim konference i december 2010!

Den 1. december 2010 afholdes der skandinavisk maritim konference i Kattegatsiloen i Frederikshavn. Konferencens titel bliver ”Business opportunities towards sustainable shipping” og skal medvirke til at vise, hvordan nye miljømæssige udfordringer kan vendes til muligheder for maritim innovation og nye forretningsområder indenfor bæredygtig skibsfart og dermed skabe nye arbejdspladser i Nordjylland.

Frederikshavn Erhvervsråd skaber succesfuldt kompetenceudviklingsforløb for Webshop virksomheder!

Det tætte samarbejde mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Supporting Entrepreneurship at Aalborg University (SEA) har udviklet sig til et succesfuldt kompetenceudviklingsforløb, som består af et netværk på ni deltager, som alle har egen Webshop virksomhed i Frederikshavn kommune. Formålet med dette kompetenceudviklingsforløb er, at generere vækst i Webshop virksomhederne.

Netværket Morgenfruerne arrangerer Torvedage på Kirkepladsen

Kvinderne vil ændre på tingene og fremad

Det er udmelding fra en gruppe erhvervskvinder fra Netværket Morgenfruerne i Frederikshavn, som er i gang med at søsætte et nyt spændende tiltag for Frederikshavn.

 

 

Det Grønne Hus: Trykprøvning udført til UG med kryds og slange!

Husets tæthed blev med 0,796 l/s målt som dobbelt så tæt, som kravet på 1,5 – et fantastisk godt resultat på dette tidlige stadie i byggeriet! Huset kan opvarmes for kun 3000 kr. om året!

Ansøgningsfrist til FiskeriLAG Nord - 9. november

9. november er der igen ansøgningsfrist for ansøgninger til FiskeriLAG Nord.

FiskeriLAG Nord er en forening, som har til formål at styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af fiskeriområderne. Det sker sammen med befolkningen, erhvervslivet, organisationer, grupper og foreninger, myndigheder og mange flere. I år har LAG-et en pulje på 2,5 mio. kr.

MARitimt Center for Operation og Drift – MARCOD

I august 2009 fik vi ideen til at etablere et Maritimt Center for Operation og Drift – et center som skal understøtte den maritime erhvervsudvikling og med fokus på den maritime service.

Ideen har fået økonomisk opbakning fra både staten og regionen, idet vi har fået tilsagn om 9,5 mio. kr. fra Fornyelsesfonden og ca. 3,2 mio. kr. fra Region Nordjylland.

Sammen med Frederikshavn Kommune er vi i fuld gang med at udarbejde vedtægter for MARCOD samt at få disse godkendt af Erhvervs og Byggestyrelsen. Og parallelt med dette er vi ved at sammensætte bestyrelsen. Herefter skal bestyrelsen i gang med at finde en direktør til centeret og forhåbentligt er centeret i drift omkring årsskiftet.

Orskov Yard fik besøg af 35 kvinder fra Netværket Morgenfruerne

Christina Ørskov var onsdag morgen vært for 35 Morgenfruer på Orskov Yard. Deltagerne i mødet var efter besøget ikke i tvivl om vigtigheden af, at vi har en stor aktivitet indenfor det maritime område i Frederikshavn. Godt, at der var nogle, der havde lyst og mod til at finde nye veje, da værfterne med nybygning måtte kapitulere sidst i halvfemserne.

  

 

22 Morgenfruer er netop vendt hjem efter en meget vellykket studietur til Toscana

22 Morgenfruer er netop vendt hjem efter en meget vellykket studietur til Toscana i dagene 5.-8. oktober. Programmet bestod af besøg på en række virksomheder med kvinder ved roret.

Women in Business til vækstsamling i Skagen

36 kvindelige ejerledere fra Norge, Sverige og Danmark var over 2 dage i starten af september samlet i Skagen til den fjerde Vækstsamlingen i Women in Business. Desuden deltog en række forskere og erhvervsfremmeaktører fra de 3 lande. Tema for Vækstsamlingen var denne gang ”Innovation og forretningsudvikling”.

Virksomhedpris 2010 uddeles til en virksomhed, der markerer sig med initiativer, som fastholder eller integrerer personer på arbejdspladsen

Det lokale beskæftigelsesråd uddeler en virksomhedspris til en virksomhed, der markerer sig med initiativer, som fastholder eller integrerer personer på arbejdspladser.

Torsdag den 28. oktober 2010 kl. 15,30 – 17,00. afholdes der tiltrædelsesreception for Daniel Rugholm

DGI Nordjylland går i samarbejde med nordjyske virksomheder

Gennem mange år har DGI Nordjylland formidlet sin viden om motion og fysisk aktivitet via landsdelens mange klubber. Som noget nyt etableres nu samarbejde med nordjyske virksomheder for at fremme sundheden for virksomhedens ansatte.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev