Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlemmer af Skagen, Sæby og Frederikshavn Erhvervsforeninger

Mavepusterne til Frederikshavn – og arbejdet med at komme ud af krisen

Siden sidst har erhvervslivet i Frederikshavn Kommune oplevet nogle meget kedelige ting, som berører os alle, og det vil dette nyhedsbrev selvfølgelig bære præg af.

Først meldte MAN Diesel ud, at virksomheden ville lukke motorproduktionen i Frederikshavn og varslede 550 fyringer – og senest har MARTIN Professional meldt ud, at man er nødt til at fyre 140 medarbejdere i Frederikshavn som følge af den meget lave efterspørgsel på verdensplan. Hvor det desværre ser ud til at være definitivt slut med motorproduktionen hos MAN, er der en forhåbning om, at MARTIN igen vil få brug for flere medarbejdere, når konjunkturerne begynder at går i den rigtige retning. 

Under alle omstændigheder kommer alle de varslede fyringer som et hårdt slag for Frederikshavn. Det er meget trist for de direkte berørte medarbejdere, og det vil givetvis få en negativ betydning for andre virksomheder i lokalområdet, som i forvejen er ramt af den generelle afmatning. 

Negative historier er der således ingen mangel på for tiden. Men midt i alt det negative møder vi overalt, hvor vi kommer frem, en ukuelighed som vi tror, er helt speciel for Frederikshavn. Nu trækker vi i arbejdstøjet: Vi vil ikke give op, vi skal videre! 

Frederikshavn Erhvervsråd har allerede afholdt det første møde med leverandører og underleverandører til MAN Diesel. Flere initiativer er igangsat for at skaffe konkrete projekter og lave et netværk for disse virksomheder, hvor de bedre kan samarbejde og udveksle erfaringer. Flere fælles og individuelle møder er i støbeskeen, og adskillige virksomheder har kontaktet os for at deltage i nogle af de aktuelle vækstprogrammer. I dette nyhedsbrev vil vi gennemgå de mest interessante programmer. 

Derudover har vi tæt kontakt til andre relevante aktører som Handelsstandsforeningen Frederik, hvis medlemmer også er berørte af situationen. Her er det aftalt at mødes for nærmere at drøfte de udfordringer, som også detailhandlen har pt., og det er planen at afholde nogle relevante arrangementer specifikt for detailhandlen. I det hele taget er samarbejde vejen ud af krisen, og her har vi allerede en god dialog med uddannelsesinstitutionerne og Frederikshavn Kommune, med det formål at håndtere udfordringerne i fællesskab. I det hele taget gøres der en stor koordineret indsats, og bl.a. arbejder man i Kommunen ihærdigt på at få erhvervsminister Lene Espersen til Frederikshavn for at få sat fokus på den alvorlige situation, vi står i. 

Her og nu har vi fra Frederikshavn Erhvervsråd igangsat en række initiativer, hvor vi fokuserer på nogle af de muligheder, der er for erhvervslivet. Vi ser f.eks. et meget stort potentiale i vores maritime virksomheder, og det potentiale skal udnyttes bedst muligt til gavn for os alle. Derfor skal vores maritime erhverv have endnu mere fokus end hidtil og de bedste arbejdsbetingelser. Vi har netop afholdt et positivt møde med bestyrelsen for Maritimt Network, hvor man var enige om at samarbejde om nye udviklingsområder. Omkring det maritime forventer vi os meget af et arrangement som det Maritime Partenariat, der bliver afholdt i Skagen i marts 2010. Det bliver Skandinaviens største mødeplads for maritime virksomheder og rederier. 

Vi har stået i en krise før og klaret skærene. Verden ser anderledes ud nu, men viljen og kampgejsten er intakt. Desuden er det værd at huske, at vi kommer fra en periode med historisk lav ledighed, og at vi pga. små ungdomsårgange i løbet af få år igen kommer til at mangle arbejdskraft. Vi er sikre på, at vi gennem samarbejde og fælles indsats nok skal komme igennem krisen også denne gang. 

Med venlig hilsen  

Jørgen Ove Jensen                 Kaj Christiansen
Erhvervsdirektør                    Formand for Frederikshavn Erhvervsråd
Møde nr. 2 med MAN Diesels leverandører og underleverandører

Frederikshavn Erhvervsråd afholder 21. september næste møde med MAN Diesels leverandører og underleverandører.

I kølvandet på de varslede afskedigelser og den varslede lukning af motorproduktionen på MAN Diesel tog vi initiativ til et orienteringsmøde der blev afholdt den 13. august. Vi følger nu op på dette møde og inviterer MAN Diesels leverandører og underleverandører til mødet.

Aktuelle vækstprogrammer og andre tilbud

Erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune er blevet et endnu vigtigere tema, end det var inden den seneste tids negative nyhedsstrøm om massefyringer og manglende ordretilgang til vores lokale virksomheder.

I det følgende vil vi kort skitsere, hvilke vækst- og støtteprogrammer virksomhederne kan søge nu, samt hvad der kommer på lidt længere sigt.

Kontakt os for yderligere information eller for at aftale et møde.

FiskeriLAG Nord har uddelt millioner til Nordjylland

Udover at udøve erhvervsservice for virksomheder i Frederikshavn Kommune, har Frederikshavn Erhvervsråd også haft til opgave at være koordinator for FiskeriLAG Nord (LAG = Lokale Aktions Grupper).

Et år efter FiskeriLAG Nord åbnede op for de første ansøgninger til projekter, som kan være med til at understøtte udviklingen i kystnære samfund, har FiskeriLAG Nord modtaget over 40 ansøgninger og på nuværende tidspunkt støttet 16 konkrete projekter for et samlet beløb på kr. 3 mio. I Frederikshavn Kommune har LAG Nord indtil nu støttet 3 projekter. Det ene projekt omhandler aktiviteter, som kan være med til at tiltrække unge mennesker til det maritime erhverv. Strandby Lystbådehavn står bag dette projekt. LAG Nord har ligeledes ydet støtte til Skagen Food i Strandby vedr. netværk og afsætning af gourmet rejer til detailforretninger. Frederikshavn og Hjørring Kommuner har i fællesskab søgt og fået penge til et projekt vedr. bedre strande til alle.

FiskeriLAG Nord har til formål at fremme den lokale udvikling i fiskeriområder gennem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med fiskeriudviklingsprogrammet. LAG støtter op om 4 indsatsområder som er fiskerikultur og erhverv, turisme, naturen og befolkningen.

Det er ikke kun på lokalt plan, FiskeriLAG Nord har markeret sig siden opstarten for 1½ år siden. Der er allerede etableret gode kontakter til lokale LAG i de baltiske lande, hvor der på sigt forventes udveksling af erfaring og konkrete erhvervsfremmeprojekter. På EU niveau er der også interesse for aktiviteterne i FiskeriLAG Nord. En større artikel om LAG'et er under forberedelse.

DanFish International 2009: Aalborg Kongres og Kulturcenter 7.-9. oktober

Når Aalborg Kongres og Kulturcenter igen afholder fiskerimessen DanFish International vil der traditionen tro være mange virksomheder med fra Frederikshavn Kommune. Således udstiller Skagen med en fællestand. Det er 7. gang virksomhederne fra Skagen samles på messen i Aalborg. Denne gang deltager Karstensens Skibsværft, Selstad Nordtrawl, SeaMech, BDO ScanRevision, Skagen Skipperskole, Skagen Fiskeauktion, Skagen Havn og Serviceteam Skagen Havn, der repræsenterer sine 42 medlemmer på Skagen Havn. På standen tilbydes smagsprøver på fiskeretter fra Restaurant Pakhuset, Color Hotel Skagen og Aalbæk Gl. Kro samt øl fra Skagen Bryghus. Frederikshavn Erhvervsråds kontor i Skagen har koordineret standdeltagelsen.

Også Strandby har igen en fællestand, hvor 7 virksomheder er gået sammen og fra Frederikshavn udstiller MAN Diesel og Dybvad stiller med Dybvad Stålindustri for blot at nævne nogle.

Frederikshavn Erhvervsråds kontor i Skagen (Erhvervshuset) ligger inde med 50 indgangsbilletter til messen, som kan rekvireres på tlf. 98 45 80 08 efter ”først til mølle”-princippet.

Afholdelsen af Start2work er ændret i år!

Frederikshavn Erhvervsråd har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen besluttet at afholde Start2work i en modificeret form i år på grund af den eksisterende turbulens på arbejdsmarkedet. Datoen for arrangementet i år er 22. oktober 2009.

Hvem kan deltage i årets Start2Work?
I år kommer de unge ikke ud i virksomhederne, i stedet vil der blive afholdt et formiddags arrangement på Frederikshavn Handelsskole, hvor der vil blive holdt to indlæg omkring de aktuelle konjunkturer, indlæggende vil blive perspektiveret i forhold til virksomhederne og de unge i Frederikshavn.

Både virksomheder og unge fra ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune er velkomne til at deltage i selve dagen.

Du kan tilmelde dig arrangementet hos Claus Aune på tlf.:98 45 80 02 eller på mail: clau@frederikshavn.dk

KulturRaketten 18., 19. og 20. september 2009

Frederikshavn Erhvervsråd er medarrangør af kultur- og erhvervsarrangementet KulturRaketten.

Vi vil opfordre dig til at kigge ind på KulturRakettens hjemmeside www.kulturraketten.dk og lad dig og din familie blive inspireret til at deltage i de spændende aktiviteter, der bliver ”fyret af” rundt omkring i Frederikshavn Kommune i de 3 dage. Samtidig er det en god lejlighed til at besøge dine nabobyer i kommunen, og se, hvad de har at byde på. 

Et af KulturRakettens højdepunkter er Nordlysprisuddeling/Søs Fenger koncert.

Arrangementet finder sted i Det Musiske Hus, lørdag den 19. september kl. 19.00. Billetter kan afhentes i hovedafdelingerne i Spar Nord i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Billetterne bliver delt ud efter ”først til mølle”-princippet, og max. 2 billetter pr. person. 

KulturRakettens arrangementer bliver løbende lagt på hjemmesiden, så følg med i, hvad der sker. Endeligt program vil være at finde i de 3 lokalaviser i Frederikshavn, Sæby og Skagen den 16. september 2009.

EnergiUgen '09 - 23. til 24. oktober i Arena Nord

Der er stadig mulighed for at melde sig til en standplads på udstillingen. Læs mere på: www.energiugen.dk.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev