Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlemmer af Skagen, Sæby og Frederikshavn Erhvervsforeninger  


Tillykke til erhvervslivet i Frederikshavn Kommune!

Vi er glade for, at vi kan indlede dette sommernyhedsbrev med at fortælle, at MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) nu bliver en realitet i Frederikshavn, og dermed op til 400 nye arbejdspladser i Nordjylland over de næste 5 år.

Kina har gennem flere år været det store mantra i erhvervslivet, hvor der bl.a. er blevet outsourcet mange arbejdspladser til Kina. Vi forsøger nu at vende samarbejdet med kineserne og arbejder på, hvordan vi kan få kinesisk kapital til Frederikshavn Kommune, både i form af køb af produkter og ydelser, men også ved investering i vores virksomheder.

Tallene på beskæftigelsessituationen i øvrigt, viser en mindre fremgang. Dette er glædeligt, men der er fortsat stor usikkerhed omkring styrken i opsvinget og vendingen på arbejdsmarkedet.

I øvrigt kan du i dette nyhedsbrev læse om nogle af de områder vi i Frederikshavn Erhvervsråd p.t. beskæftiger os med:

  • Start2Work - et projekt, der skaber kontakt mellem erhvervslivet og afgangseleverne på Frederikshavn Gymnasium & HF, HF-Søfart, EUC Nord og Frederikshavn Handelsskole
  • MARKIS, som er et Maritimt Kompetence- og Innovationssamarbejde
  • Det Grønne Hus, hvor vi lige har haft 1. spadestik,
  • Skagen Marathon, der løber af stablen 10.10.10, samt
  • Krydstogtsæsonen 2010.

Foruden ledighedskurven kan du bl.a. se, hvordan du kan få 50.000 kr., hvis du laver en ny uddannelsesaftale.  

God læselyst og god sommer!   

Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør

 

MARCOD - nyt landsdækkende Maritimt Center for Optimering og Drift etableres i Frederikshavn Kommune med støtte fra Fornyelsesfonden og Vækstforum - budget 15 millioner over 3 år! Centret skal skabe 400 nye arbejdspladser i Nordjylland!

Idéen om et nyt landsdækkende center for maritim drift og optimering blev oprindelig skabt af Frederikshavn Erhvervsråd i kølvandet på finanskrisen. Efterfølgende fik idéen stor opbakning blandt virksomheder på den maritime erhvervskonference, som Erhvervsrådet arrangerede i november måned 2009. 

Siden da har vi i samarbejde med bl.a. Frederikshavn Kommune, Udvikling og Erhverv, lagt os i selen for at få centret realiseret – og nu ser det ud til at lykkes!


Kina – nye muligheder – direkte kontakt og dialog med nogle af Kinas største virksomhedsledere!

Via vores kontakter i Shanghai er det lykkedes, at få foretræde for Shanghai Economics Club. Klubben har 150 medlemmer, som alle enten ejer eller er direktør for nogle af de største virksomheder i Kina og Hongkong. Ideen er at vi gerne vil have kineserne til at købe hos os, eller investere i virksomheder, eller projekter i Frederikshavn Kommune.

Arrangementet bliver i slutningen af oktober 2010, men allerede inden udgangen af august skal vi have et program klar.

Det du og din virksomhed skal overveje er om:

  • Fremstiller din virksomhed produkter eller ydelser, som kan være relevant for kineserne at købe, gerne "high-end-produkter" eller ydelser?
  • Forædler og sælger din virksomhed fødevarer, som er interessante for kineserne?
  • Kunne det være interessant, at få kineserne til at investere i din virksomhed?
  • Har du et spændende projekt, som kunne være interessant for kinesere at investere i?
  • Arbejder din virksomhed med projekter indenfor turismen? 

 

Har du lyst til at samarbejde med kineserne, så har vi her en unik muligheder for at få nogle gode kontakter i Kina. Vil du vide mere så kontakt Jørgen Ove Jensen på 98 45 80 00 eller joje@frederikshavn.dk. 

11 millioner kr. bevilget til maritimt kompetence- og innovationssamarbejde i Kattegat og Skagerrak

Frederikshavn Erhvervsråd bliver en af tovholderne, der gennem et treårigt projekt skal skabe vækst indenfor Green Shipping og give Skandinavien en førerposition på området.

Det Grønne Hus - 1. spadestik

Første spadestik på det Grønne Hus blev taget d. 21. maj, og samtidig arbejder vi på at kunne præsentere nogle nye spændende tilbud til vores håndværkere på den anden side af sommerferien.Sæt kryds ved d. 10.10.10 kl. 10:10

Vær med til at deltage i det første marathon i Danmarks nordligste by - Skagen. Løbene præsenteres i helt unikke rammer, der ikke findes andre steder i Danmark.

Så kan alle løbeinteresserede godt begynde at finde løbe tøjet frem og påbegynde træningen til det første maratonløb i Skagens historie, der skydes i gang d. 10. oktober kl. 10:10.

Krydstogtsæson 2010

Skagen har til denne sæson modtaget bestilling på 9 anløb med op til 3.945 passagerer.

Det første anløb blev afviklet den 24. maj, hvor Boudicca fra Fred. Olsen Cruises med 804 passagerer ombord anløb Skagen red. 750 af passagererne fra 8 forskellige nationer gik i land.

Den 11. juni anløb skibet Kristina Regina den nye kaj i vesthavnen. Det var således første gang, at denne kaj blev brugt til krydstogt og det gik meget fint. Der var 160 passagerer ombord.

Den 12. juni skulle Prinsendam fra Holland America anløbe Skagen red med 800 passagerer, men på grund af den meget stærke blæst måtte skibet desværre opgive anløbet og valgte i stedet at fortsætte til Oslo.

1. juli og 12. august ankommer Kristina Regina igen til Skagen. 2. juli ankommer Black Watch, som er søsterskib til Boudicca. Den 20. og den 22. juli ankommer skibene – Silver Whisper og Silver Cloud fra Silversea Cruises. For Silver Whisper er det et førstegangs anløb til Skagen. Sæsonen afsluttes den 17. august, hvor Sea Cloud II igen anløber Skagen.

Start2Work 2010

tilbage for fuld styrke - I år kommer eleverne fra de gymnasiale uddannelser igen ud og besøger virksomhederne.

Start2Work anno 2009 blev afholdt i en modificeret form, som betød, at eleverne ikke var ude at besøge virksomhederne, men igen i år er Start2Work tilbage i uge 43 for fuld styrke, hvor de unge igen skal ud på virksomhederne for at se, hvad erhvervslivet rummer i Frederikshavn Kommune.

Nyt Kursusforløb for Iværksættere - Trin 2

Frederikshavn Erhvervsråd har i samarbejde med EUC Nord i foråret afholdt et kursusforløb over 7 aftner for iværksættere. Der var 22 deltagere på kurset, som efter endt kursusforløb havde fået et større overblik over, hvad det vil sige at starte og drive virksomhed.

Efterspørgslen efter et yderligere dybdegående kursus har resulteret i, at der bliver lavet et nyt kursusforløb for iværksættere med start d. 16. september 2010.

Ledighedskurve

Se den seneste ledighedskurve her:

 

En nødvendig indsats - Få en bonus på op til 50.000 kr. for at lave en ny uddannelsesaftale

Lige nu mangler ca. 2.000 elever i Nordjylland en praktikplads. Det er ikke bare et stort problem for de unge, men også for virksomheder og samfundet, da vi på sigt kommer til at mangle arbejdskraft på mange områder. Inden for de næste 10 år vil der alene inden for Bygge og anlægsbranchen mangle 19.000 faglærte på landsplan.

Virksomhedscenter

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte i 2006 et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, og som kan have andre problemer end blot det at være ledig. Målet med virksomhedscentre er at skabe flere indgange til arbejdsmarkedet for ledige, der ikke er tættest på arbejdsmarkedet gennem tilbud, der kunne forbedre de lediges sociale og faglige kompetencer. 

læs mere nedenunder eller på www.virksomhedscentre.dk

Ny selskabslov trådte delvist i kraft d. 1. marts 2010

En række af de ventede reformkrav f.eks. med ikke fuldt ud indbetalt kapital er alligevel ikke trådt i kraft 1. marts 2010. Væsentlige dele af loven træder først i kraft på et senere tidspunkt, hvilket betyder, at en række forhold er reguleret i en bekendtgørelse, der indeholder et midlertidigt regelsæt.

Erhvervsaffald til genbrugspladserne

Ny lovgivning fra 1. januar 2010

Alle virksomheder får adgang til genbrugspladsen.
Alle erhvervsvirksomheder får fra nytår ret til at aflevere affald på genbrugspladserne på samme vilkår som private borgere. Det vil sige maksimalt 200 kg pr. gang leveret i biler under 3.500 kg.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev