Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlemmer af Frederikshavn, Skagen og Sæby Erhvervsforeninger

Den 14. maj underskrev vi en aftale om vidensamarbejde med Aalborg Universitet - en aftale hvor vi vil forsøge at få mere af den viden og kompetence, som findes på universitetet kanaliseret ud i virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Så har din virksomhed en opgave, udfordring eller lignende, som I af forskellige årsager ikke har fået løst - så kontakt os, så hjælper vi med at finde en indgang på Aalborg Universitet.

Endvidere har vi en række andre gode tilbud, eksempelvis springboard, studietur indenfor vedvarende energibyggeri, eksportlån, uddannelse i offentlig indkøb mm.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør

Tag med på studietur indenfor vedvarende energibyggeri d. 10. juni!

Onsdag d. 10. juni inviterer Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune alle interesserede virksomheder til en studietur til Aarhus og Vejle, hvor vi skal se på det nyeste indenfor vedvarende energi i bygninger! (Læs mere her).

Invitation til at udstille under EnergiUgen '09

Der er et enormt erhvervspotentiale i vedvarende energi. Danmark er i december måned vært for FN’s klimakonference, COP-15, og som optakt til denne konference afholdes EnergiUgen ’09 d. 23. og 24. oktober i Arena Nord. (Læs mere her).

Mini-Springboard i Sæby Iværksætterpark

Står din virksomhed ved en skillevej? Har du behov for individuel og uvildig rådgivning og sparring fra erfarne og kompetente konsulenter – rådgivning der tilmed er gratis?

Frederikshavn Erhvervsråd arrangerer i samarbejde med Væksthus Nordjylland Mini-Springboard i Sæby Iværksætterpark – tilmeld din virksomhed i dag (Læs mere her).

Tænk over dit ejerskifte i god tid - Møde om Virksomhedsoverdragelse og ejerskifte!

Frederikshavn Erhvervsråd inviterer d. 16. juni 2009 til et arrangement, hvor du som virksomhed kan få indsigt i, hvilke muligheder og faldgruber man skal være opmærksom på, når man står med overvejelsen om ejerskifte eller virksomhedsoverdragelse. Ved arrangementet får du bl.a. svar på følgende:

Hvordan gør man en virksomhed klar til salg?
Hvordan forhøjer man virksomhedens værdi, så man får mest muligt for den, når den skal sælges?
Hvilke muligheder og faldgruber eksisterer der, når et ejerskifte eller en virksomhedsoverdragelse skal foretages? (Læs mere her).

Bliv V.I.P. gennem nyt Vækst Iværksætter Program

Frederikshavn Erhvervsråd har i samarbejde med Nordjysk Iværksætter Netværk(NIN) etableret nyt vækstprogram for iværksættere i Frederikshavn Kommune. Vækstiværksætterprogrammet er tilegnet unge virksomheder med vækstpotentiale og fortolkes som mindst 5 ansatte og en omsætning på mindst 5 millioner i løbet af 5 år. Formålet med programmet er at øge antallet af vækstiværksættere i Nordjylland via en systematisk screening af alle iværksættere, og efterfølgende tilbyde de vækstparate en særlig Vækst-pakke af rådgivningstilbud. (Læs mere her).

Eksportlån kan hjælpe i finanskrisen

Eksportordningen er en hjælp til din og mange andre virksomheder, der har svært ved at opnå finansiering, fordi finanskrisen har kastet en skygge over bankernes evne og vilje til at yde lån. Ønsker din virksomhed at søge eksportlån, se mere her

Lær at håndtere offentlige EU-udbud/offentligt indkøb

Frederikshavn Erhvervsråd afholder den 16-06-2009 fra kl. 9.00- 16.00 et en-dags kursus, hvor du som virksomhed har mulighed for at få en indsigt i EU´s udbudsregler, udbudsformerne, leverandørfællesskaber, hvordan en leverandør arbejder med et udbud, altså processen fra tilbud til aftale. Videre vil Frederikshavn Kommune præsenterer deres udbuds- og indkøbspolitik. Se invitationen her.

Tilmelding senest den 10-06-2009 hos Anne-Mette Bertelsen 9845 8009 eller på ambe@frederikshavn.dk.

Vedr. invitation til "Creating Winners" - David Plouffe

I invitationen udsendt den 20. Maj, var prisen ikke helt tydelig.

Prisen for billetter uden buffet er:
kr. 1195 inkl. moms - rabatpris frem til 15. juni er  kr. 995 inkl. moms

Pris med efterfølgende buffet med øl/vand/vin ad libitum.:
kr. 1595  inkl. moms – rabatpris frem til 15. juni er 1395 inkl. moms.

For yderligere oplysninger henvises til Frederikshavn Events hjemmeside www.frhevent.dk.

Aftale om vidensamarbejde mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Aalborg Universitet

Frederikshavn Erhvervsråd og Aalborg Universitet har indgået ny aftale, der skal skabe regional innovation, konkurrencekraft og kompetenceudvikling ved aktivt at omsætte AAU’s viden til gavn for erhvervslivet i Frederikshavn Kommune. Der var store forventninger til det nye initiativ, da Finn Kjærsdam, Rektor for AAU, og Kaj Christiansen, Formand for Frederikshavn Erhvervsråd, mødtes for at underskrive aftalen. (Læs mere her).

Solution Camp - videndeling på højt niveau skaber kreative løsninger

Solution Camp er et nyt arrangement, hvor studerende fra Aalborg Universitet mødes med lokale virksomheder. Formålet er, at helt konkrete problemstillinger fra erhvervslivet bliver taget op og søgt løst af en gruppe studerende fra vidt forskellige studieretninger. Det netop afholdte arrangement, var en succesfuld oplevelse for både virksomheder og studerende. Vi gentager derfor arrangementet den 4. november. (Læs mere her).

Aalborg Universitet søger virksomheder

Forskningsprogrammet Diskurs og Kultur, AAU søgte i 2008 delfinansiering af 4 ph.d-stipendier og fik 1/3 af bevillingen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Et af disse stipendier falder inden for Miljøområdet - nærmere bestemt med fokus på kommunikation om miljøspørgsmål. Projektet støttes også delvist af Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet.

Forskningsgruppen har fulgt de aktiviteter, der har været i forbindelse med Energibyen Frederikshavn, og ser det som en oplagt mulighed at knytte en ph.d-studerende til dette forskningsmiljø, som allerede arbejder med miljøkommunikation. Forskningsgruppen har allerede ansøgninger fra 2 kvalificerede kandidater, der vil kunne gøre arbejdet, men det man mangler nu er en virksomhed eller organisation, der er interesseret i at få afdækket et område af betydning for virksomheden. Det berørte område skal have udgangspunkt i klimadebatten og de krav, der stilles til virksomheder, borgere og institutioner.

En oplagt mulighed kunne være at se på branding-spørgsmålet, eller sagt på en anden måde, at se på i hvilket omfang noge af de nye "grønne" teknologier vinder gehør hos borgerne, men andre projektideer kan selvfølgelig også komme på tale.

Er ovenstående af interesse for netop din virksomhed så kontakt Inger Lassen, Professor mso, ph.d. på Aalborg Universitet enten pr. tlf.: 9940 9178 eller via mail: inglas@hum.aau.dk.

Fra Biks til business - når kvinder tænker vækst

Netværkene Morgenfruerne og VINK deltog d. 12. maj i et møde på Nygaards Mølle, hvor journalist Karen Lumholt holdt foredrag og workshop om mulighederne og dilemmaer for kvindelige ejerledere (Læs mere her).De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev