Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlem af Skagen, Frederikshavn og Sæby Erhvervsforeninger

Frederikshavn Erhvervsråd ønsker i dette nyhedsbrev tillykke til de 2 prismodtagere ved vort Vækst- og Vilje Erhvervsarrangement: Stena Line for The Reef Resort samt Karma Sushi. 

Det er ved at være generalforsamlingernes tid og foruden indkaldelse til generalforsamling i FiskeriLAG Nord, vil vi minde om de allerede udsendte indkaldelser til Sæby samt Frederikshavn Erhvervsforeningers generalforsamlinger.  

Indenfor det maritime område inviteres til konference i MARKIS den 8. februar, og Skagen Erhvervsforening inviterer til foredrag med tidligere chefpolitiinspektør i København, Per Larsen.

Sidst i vores nyhedsbrev kan du læse om GVS-Mesteruddannelsen, mulighed for at deltage i ”Rule Breaking Strategy” og tilbud om at møde e-pusheren Martin Thorborg.

Med venlig hilsen 

Jørgen Ove Jensen
Erhvervsdirektør

 

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ØNSKER TILLYKKE TIL 2 PRISMODTAGERE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

20. januar blev Vækst og Vilje Erhvervsprisen samt Iværksætterprisen uddelt ved et erhvervsarrangement i Det Musiske Hus.

Stena Line for The Reef Resort modtog Vækst og Vilje Erhvervsprisen, der blev uddelt for 6. gang. Linjechef Charlotte Ljunggren fra Stena Line, og Marianne Bredevang, direktør på ”The Reef”, var mødt op for at modtage prisen.

Iværksætterprisen blev uddelt for første gang, og det var Karma-Sushi/Morten Hansson der modtog den nystiftede Iværksætterpris.

           

       

MARKIS konference i Göteborg 8. februar 2011

Tirsdag den 8/2-11 afholder MARKIS (skandinavisk kompetence- og innovationsprojekt vedr. udvikling af maritim miljøteknologi) en konference over temaet ”Business Opportunities by Clean Shipping Index” på Hotel Radisson Blu Scandinavia i Göteborg.                           

Konferencen skal ses som næste led i rækken af aktiviteter / konferencer i MARKIS-projektet, som blev startet op ved kick-off konferencen i Frederikshavn den 1/12-10.

Generalforsamling i FiskeriLAG Nord

Torsdag, d. 3. marts 2011, kl. 20 afholder FiskeriLAG Nord (LAG = Lokale Aktions Grupper) generalforsamling på Hotel Søparken i Aabybro.  Foreningen har til formål at fremme den lokale udvikling i fiskeriområder/kystnære områder og har siden stiftelsen i 2007 støttet over 40 projekter med et samlet støttebeløb på godt 12 mio. kr.

FiskeriLAG Nord dækker geografisk kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted og Mors og har sekretariat hos Frederikshavn Erhvervsråd. 

I Frederikshavn Kommune har LAG bl.a. støttet Strandby Lystbådehavn, Skagen Food, Skagen Skipperskole, Havets Spisekammer i Strandby, Skagen Baadelaug, Alvilde i Frederikshavn, Frederikshavn Marina, Voersaa Multihus, Renovering af Neppens Havn. På www.fiskerilagnord.dk er der yderligere oplysninger om foreningen og støttemuligheder samt mulighed for at tilmelde sig foreningen.

Foredrag med tidligere Chefpolitiinspektør i København Per Larsen

Foreningen Skagens Venner arrangerer i samarbejde med Skagen Erhvervsforening et foredrag af tidligere chefpolitiinspektør i København Per Larsen med titlen: 

                                           PÅ KANTEN AF LIVET

Arrangementet finder sted Torsdag, den 17. februar 2011, kl. 19.00  på Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen.  

Entré for medlemmer af de to foreninger er kr. 50,00, medens entréen for ikke - medlemmer er kr. 100,00. 

Efter foredraget vil der blive serveret en buffet. Buffeten koster kr. 150,00 incl. kaffe. 

Såfremt man ønsker at deltage i buffeten efter foredraget, skal der ske bindende tilmelding senest tirsdag, den 15. februar 2011 på telefon 9845 8009 eller e-mail: ambe@frederikshavn.dk .  Der skal også ske tilmelding til foredraget. 

GVS-Mesteruddannelsen

Hos UCN Teknologi & Business har de tilrettelagt en fleksibel GVS-Mesteruddannelse, så du har mulighed for at passe dit job samtidig med, at du uddanner dig. Uddannelsen gennemføres over en periode på 2 år med undervisning 2 dage pr. uge.

Skab Vækst med en Rule Breaking Strategy

Netværkstilbud fra Væksthus Nordjylland

"Skab vækst med en Rule Breaking Strategy" er et intensivt strategiforløb, der lærer virksomheder at udfordre, og måske tilmed bryde, de uskrevne spilleregler i sin branche. Afdække skjulte konkurrencemæssige faktorer, udtænke nye idéer og forme tiltag, så der kan erobres en ny og stærkere plads på markedet.

Mød Martin Thorborg

Hvordan får du maksimal effekt af et nyhedsbrev?
Hvordan bliver din hjemmeside mere sælgende?

Hør svarene fra iværksætterkongen og e-pusheren Martin Thorborg i Arena Nord, tirsdag d. 1. marts 2011, kl. 7.30.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev