Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlem af Skagen, Frederikshavn og Sæby Erhvervsforeninger

Frem for alt vil jeg ønske jer et rigtigt godt nytår, med ønsker om vækst og fremgang i jeres respektive virksomheder.

Som bekendt tiltrådte jeg som direktør 1. maj 2011 og brugte de første 3 mdr. på at besøge virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl. for at præsentere mig selv og afdække forventninger til Erhvervshus Nord fra det lokale erhvervsliv. Herefter fulgte en intern strategiproces, hvor vi justerede forretningsplanen i forhold til erhvervslivets forventninger. Dernæst fulgte en proces med intern rolleorganisering og kompetenceudvikling blandt Erhvervshus Nords medarbejdere, så vi i 2012 er toptunede til at tage indsatsen op.

Det overordnede mål i vores nye forretningsplan er:

       At arbejde aktivt med at skabe økonomisk vækst,  vækst i beskæftigelsen 
        og vækst i kompetenceniveauet sammen med virksomhederne i Frederikshavn
        og Læsø kommuner.

Det mål vil vi arbejde for ved at øge vores virksomhedsopsøgende arbejde betydeligt i 2012. Vi kan selvfølgelig ikke nå at besøge alle virksomheder i kommunen, men hvis du mener at vækst og udvikling er noget for dig, så vil jeg benytte lejligheden til at opfordre dig til at tage kontakt til os – hellere i dag end i morgen.

Sammen med forretningsplanen har vi også ændret vores organisationsstruktur. Vi er ikke længere geografisk opdelt, men arbejder nu i teams, der er organiseret efter de 4 vækstspor defineret af Frederikshavn Kommune (Maritim, Energi, Fødevarer og Oplevelser), men vi servicerer naturligvis ALLE virksomheder. Derudover har vi etableret 2 tværgående vækstspor: Iværksætteri og Kompetenceudvikling.

På det maritime område har vi indgået et strategisk samarbejde med MARCOD, og på HR området har vi ligeledes indgået et strategisk samarbejde med Arbejdsmarkedscenteret i Frederikshavn Kommune. Begge samarbejder betyder, at vi nu har fået flere kollegaer, der også skal arbejde for at skabe økonomisk vækst.   

I 2012 vil vi arbejde målrettet med opsøgende virksomhedsbesøg, herunder:
       Virksomhedsbesøg inkl. hjælp til afklaring af udviklingsbehov
       Etablere konkrete udviklingsprojekter sammen med virksomheden
       Projektledelse og iværksætterrådgivning
       Fundraising   
       Kompetenceudvikling, herunder at tiltrække flere højtuddannede til området
       Facilitere netværk og temaarrangementer for medlemsvirksomheder

Målet med disse indsatser er at skabe vækst og udvikling i Frederikshavn og Læsø kommuner, påvirke udviklingen i befolkningstallet i Frederikshavn Kommune positivt og det gennemsnitlige uddannelsesniveau i en positiv opadgående retning. Alt sammen for at opretholde et mangfoldigt samfund i Frederikshavn Kommune

Med disse ord vil jeg ønske jer og jeres virksomheder et godt og driftigt år!

Med venlig hilsen
Niels Christensen
Erhvervsdirektør   

                           

VÆKST OG VILJE – ERHVERVS- OG KULTURARRANGEMENT


Fredag den 20. januar 2012, kl. 8.00—10.00 i Det Musiske Hus, Frederikshavn

For 7. år i træk holder vi vores traditionelle morgenarrangement, hvor Vækst og Vilje Erhvervsprisen samt Iværksætterprisen vil blive uddelt.

Arrangementet bliver holdt i samarbejde med Erhvervshus Nord, Spar Nord, Det Musiske Hus, FREDERIK, Frederikshavn Turistforening, Frederikshavn Kommune og med deltagelse af Sæby og Skagen Turist og Handelsforeninger.

Vi byder på et arrangement, hvor der vil være uddeling af Vækst og Vilje Erhvervsprisen og Iværksætterprisen. Flemming Thomsen, DONG Energy holder et indlæg og der vil være et musisk indslag af ”DR. Lyd”. Desuden vil Arena Nord/Det Musiske Hus uddele en donation til en forening. Et beløb der er kommet ind i forbindelse med den afholdte INK Festival i november måned.

 

Delegationstur til Kina

Den 7. til 13. marts rejser en dansk delegation, bestående af danske virksomheder og forskere inden for Sundheds-IT, til Kina. Turen bliver organiseret i samarbejde mellem Innovationscentret i Shanghai / UM, Væksthus Nordjylland, AAU Matchmaking, Confucius Institute, mm. På turen vil det bl.a. være muligt at mødes med relevante kinesiske private og offentlige partnere og deltage i workshops.

Tilmeldingsfristen er den 15. januar 2012.De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev