Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Sæby Erhvervsforening indkalder til ordinær generalforsamling

                          

Sæby Erhvervsforening

indkalder til

Generalforsamling

  

Dag:   

Tirsdag den 9. februar 2010

Tid:  

Kl. 18.00 – 21.00

Sted:  

Hotel Viking, Sæby

Sæby Erhvervsforening vil indledningsvis være vært ved en let middag.
Herefter afholdes den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse jf. § 11.
4. Fastsættelse af kontingent, jf. § 4.
5. Valg af bestyrelse jf. § 8. *)
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 11.
7. Behandling af indkomne forslag, jf. § 7.
8. Fremlæggelse af regnskab for Fonden Sæby Erhvervsudvikling
9. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Erhvervsforeningen i hænde senest den 4. februar 2010.

Bestyrelsen
Sæby Erhvervsforening


Da vi starter med spisning, vil vi af praktiske årsager bede om tilmelding senest torsdag den 4. februar 2010.

Sæby Erhvervsforening – Jupitervej 15 – 9300 Sæby
Tlf.: 98 45 80 00
E-mail: tilmeld@frederikshavn.dk mrk. ”Generalforsamling 9/2”


*) På valg er:
• Kim Dybdahl, Dybdahl Erhvervstøj
• Flemming Larsen, Præstbro Maskiner A/S
• Torben Schioldan, Nordjyske BankDe tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev