Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemført indenfor 3 mdr. – I kan nå det i Frederikshavn

Hvis I har flere end 9 ansatte, skal I have valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt. 

Arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, der allerede har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen skal med den seneste lovgivning tilbydes 1½ dags supplerende kursus hvert år.

Se mere om lovkrav til arbejdsmiljøuddannelse på Arbejdstilsynets hjemmeside

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/ovrige-omrader/at-vejledninger-om-ovrige-omrader/f3-amo/wit-f37-arbejdsmiljoeuddannelse-for-amo-medlemmer/f37-arbejdsmiljoeuddannelse-for-amo-medlemmer/chapters/1-obligatorisk-arbejdsmiljoeuddannelse.aspx

Den obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse varer 3 dage og udbydes af mange forskellige aktører i primært de 5 største byer i Danmark.

Hvis I mangler at blive opdateret på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, har I endnu muligheden for at deltage i uddannelsen lokalt i Frederikshavn. Dette bliver det sidste kursus i Frederikshavn inden efteråret. Kurset bliver afholdt i de dejlige lokaler i Kattegatsiloen.

http://ameksperten.dk/kurser/

Med venlig hilsen
 
Lene Bildtoft
Afd. Direktør
Mobil: +45 2830 2270
 
ARBEJDSMILJØEksperten

autoriseret arbejdsmiljørådgiver og certificeret til "Miljømåling - ekstern støj"
Tlf: +45 8236 3670 
Fax: +45 7464 7060
www.ameksperten.dkDe tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev