Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Vækstprogrammer og andre tilbud

Aktuelle vækstprogrammer og andre tilbud

Erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune er blevet et endnu vigtigere tema, end det var inden den seneste tids negative nyhedsstrøm om mas-sefyringer og manglende ordretilgang til vores lokale virksomheder. I det følgende vil vi kort skitsere, hvilke vækst- og støtteprogrammer virksom-hederne kan søge nu, samt hvad der kommer på lidt længere sigt.   

Flere Virksomheder i Vækst (FVIV)
Under FVIV er der fire indsatsområder:

Chef til leje – tilskud på 50% af honorar til ekstern konsulent. Max. beløb i støtte er 100.000 kr., egenbetaling er samme beløb. - Relevant efter f.eks. tab af nøglekunde, ændring i markedssituationen, udvikling af ny strategi.

Kompetenceudvikling af egne medarbejdere – økonomisk ramme på 2-400.000 kr., egenbetaling 25%. F.eks. salgs- og markedsbearbejdning eller produktionsoptimering.

Tilknytning af akademisk arbejdskraft – løntilskud på 10.000 kr. pr. måned. Udviklingsopgaver som i chef til leje indsatsområdet.

Kompetenceudvikling i netværk – egenbetaling 15-20.000 kr. pr. person. Øget vækst, innovation og lederudvikling gennem sparring med andre virksomheder og en ekstern konsulent som fælles tovholder.

FVIV er målrettet små og mellemstore virksomheder, og pt. er der lukket for nye ansøgninger til chef til leje og kompetenceudvikling af egne medarbejdere. Vi forventer, at der bliver tilført nye midler til disse to indsatsområder i løbet af efteråret, men endnu foreligger der ikke noget officielt. Indtil videre er det muligt at komme på venteliste for at ansøge om de to indsatsområder. Kontakt os på erhvervskontorerne for yderligere info. 

Virksomheder i teknologisk udvikling (VITU)
VITU er et nyt program, hvor virksomheder kan få støtte til køb af ekstern viden. F.eks.:

  • Virksomhedens produkt er ikke tidssvarende og skal tilføres ny teknologi for at vækste.
  • Virksomhedens produkt er for dyrt at fremstille.
  • Virksomhedens produkt kan få nye egenskaber.

Økonomisk kan man få støttet ca. 45% af den samlede projektudgift. F.eks. vil der være en egenbetaling på 150.000 kr. af et samlet udviklingsprojekt på 275.000 kr. Kontakt os på erhvervskontorerne for yderligere info. 

Landdistriktsmidlerne (LAG-Vendsyssel)
Landdistriktsmidlerne er øremærket udvikling i landdistrikterne – herunder hele Frederikshavn Kommune. Erhvervsudvikling er en stor del af denne ud-vikling, og det er et område, som man prioriterer højt, når man behandler de indkomne ansøgninger om at få del i midlerne.

Konkret arbejdes der på at få oprettet flere arbejdspladser, støtte etableringen af nye virksomheder i landdistrikterne, udvikle nye erhvervsaktiviteter samt projekter der udvikler turismen i området osv.

Den lokale Vendsyssel Aktionsgruppe behandler ansøgningerne, og man kan læse mere om ansøgningsprocedurer, og hvad der kan støttes på hjemmesiden www.lag-vendsyssel.dk – eller kontakt os på erhvervskontorerne for yderligere info. 

Fiskeri LAG Nord
Fiskeri LAG Nord er en lignende forening, som vil udvikle fiskeriområderne i samarbejde med lokalsamfundet. Også her er erhvervsudvikling en meget vigtig faktor, og man har de seneste år støttet en række spændende er-hvervsaktiviteter ved de nordjyske kystområder.  Man kan læse mere om ansøgningsprocedurer, og hvad der kan støttes på hjemmesiden www.fiskerilagnord.dk – eller kontakt os på erhvervskontorerne for yderligere info. 

Videnpilot
Videnpilot-ordningen er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om at få ansat en højtuddannet medarbejder i en periode på op til 12 måneder. Virksomheder med op til 100 ansatte kan få et tilskud på 10.000 kr. om måneden i ansættelsesperioden.

Videnpiloten skal i perioden arbejde med en konkret udviklingsopgave for virksomheden, og man har øget kravene til videnpiloternes uddannelse, så-ledes at kun diplomingeniører eller akademikere med en kandidatuddannelse kan ansættes om videnpiloter.

Ordningen kan være et rigtig godt tilbud til virksomheder, som f.eks. står i en ny markedssituation, og som derfor kunne have brug for specialiseret viden i arbejdet med at klare de nye udfordringer.

Læs mere om ordningen på www.fi.dk/innovation/regional-innovation/videnpiloter - eller kontakt os på erhvervskontorerne for yderligere info. 

Early Warning
Early Warning er en ordning, som er baseret på frivillig arbejdskraft fra konsulenter og lignende.

Under Early Warning tilbydes virksomheder gratis og fortrolig rådgivning, når indtjeningen svigter.

Typisk sker det, at virksomheder ofte må lukke, selv om det kunne være undgået, hvis indehaveren tidligt var blevet klar over, at tingene ikke gik, som de skulle.

Læs mere om ordningen på www.startvaekst.dk/earlywarning.dk - eller kontakt os på erhvervskontorerne for yderligere info. 

Vækstprogrammer og andre tilbud – fremtidige
Det skal understreges, at vi endnu ikke kender til detaljerne om de kommende vækstprogrammer. Som vi plejer vil vi naturligvis informere gennem nyheds-brevet og indkalde til arrangementer, hvor vi fortæller om detaljerne, så snart de bliver meldt ud.  

Den ny Regionale Lånefond
Det ser ud til, at det nordjyske Vækstforum har en ekstraordinær stor vækstpakke med målrettet rådgivning og risikovillig kapital klar til regionens erhvervsliv i løbet af efteråret.

Hovedelementerne i den kommende vækstpakke er Vækstforums planer om ekstraordinært at fremrykke investeringer for 150 mio. kr. til gavn for erhvervslivet her og nu. Som en del heraf er det planen at etablere en ny lånefond med 80 mio. kr. i risikovillig kapital.

Den oprindelige Mål-2 Lånefond var meget populær blandt de nordjyske virksomheder, og vi imødeser derfor med stor spænding de nærmere detaljer om den nye regionale lånefond. Vi melder ud, så snart vi ved mere.  

Nyt eksportprogram
Til afløser for det gamle nordjyske eksportprogram hvor man kunne søge op til 70% støtte til f.eks. markedsanalyser, eksportstrategi og opbygningen af en eksportorganisation, er det på tale at oprette et nyt eksportprogram. Dette ville være særdeles brugbart for en række virksomheder, men pt. er der des-værre ingen nærmere detaljer om hvordan dette program vil blive skruet sam-men, samt hvornår det kan forventes at blive en realitet. Vi følger op på agen, så snart vi hører nærmere detaljer. 

Ny fælles vestdansk vækstkapital
Vi forventer, at der kommer en vækstpulje, der forhåbentlig bliver klar i løbet af efteråret med fokus på IKT, Bio medico og energiområderne. 100 millioner kr. har været nævnt, men også her mangler der yderligere detaljer.Vi melder ud, så snart vi ved mere.

 De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev