Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Kære medlemmer af Skagen, Sæby og Frederikshavn Erhvervsforeninger

Nedenstående er 3 højaktuelle arrangementer, hvor vi fokuserer på nogle af konsekvenserne af finanskrisen, samt den netop udsendte kommuneplan. 

God påske!

Med venlig hilsen

Jørgen Ove Jensen

Kradser krisen - mange virksomheder har behov for at reducere medarbejderstaben!

Finanskrisen er over os - det er et faktum, og mange virksomheder er i den situation, at de bliver nødt til at afskedige medarbejdere.

Det er måske ikke nødvendigt at reducere i medarbejderstaben, det kan være at du skal uddanne og opgradere dine medarbejderes kompetencer i stedet! Der eksisterer mange muligheder for at uddanne medarbejderne - det er endda muligt at få tilskud til det.

Frederikshavn Erhvervsråd inviterer den 14. april fra kl. 16-18 i Kattegatsiloen lokale K2 til et arrangement, hvor du kan få indsigt i, hvilke muligheder der eksisterer i forhold til tilskud til videreuddannelse af dine medarbejdere.

  • Uddannelsesorlov V/ EUC Nord, Frederikshavn
  • VEU – godtgørelse
  • Arbejdsfordeling V/ Ib Kristensen, virksomhedskonsulent, Jobcenter Frederikshavn

Tilmelding foretages til: clau@frederikshavn.dk eller tlf. 9845 8000 - tilmeldingsfrist til arrangement i Frederikshavn er den 14. april.

Hvordan forholder I jer som virksomhed til jeres ansatte i nedgangstider?

I nedgangstider er der mange ting man som virksomhedsejer skal forholde sig til, og mange beslutninger der skal træffes blandt andet i forhold til sine ansatte – en mulighed er, at efteruddanne din medarbejderstab, og klargøre hvilken form for efteruddannelse medarbejderstaben har behov for, sådan dine medarbejdere kan skabe merværdi i din virksomhed.

Frederikshavn Erhvervsråd inviterer den 23. april kl. 16-18 i Kattegatsiloen til et arrangement, hvor du som virksomhed, kan få forslag til, hvordan man kan forholde sig til sine ansatte i nedgangstider og sikre sig og afstemme virksomhedens kompetencer. Videre kommer der et indlæg omkring Early Warning som er en instans, hvor du, som virksomhed kan hente hjælp, hvis du har en fornemmelse af, at din virksomhed er på vej ud i økonomiske vanskeligheder.

  • Early Warning V/ Martin E. Nikolajsen, Virksomhedskonsulent, Væksthus Nordjylland
  • Mussamtaler V/ Roald Førgaard, Konsulent, BrickManagement
  • Ansættelses- og afskedigelsessamtaler

Tilmelding foretages til: clau@frederikshavn.dk eller tlf. 9845 8000 - tilmeldingsfrist til arrangement i Frederikshavn er den 21. april.

Sidste chance inden år 2020!

Det er absolut sidste udkald for at få indflydelse på erhvervsudviklingen i netop  dit nærområde!

Om ganske få uger er der høringsfrist for at gøre indsigelser mod forslaget til kommuneplanen 2009 – 2020 for Frederikshavn Kommune. I den forbindelse afholder Frederikshavn Erhvervsråd et af de absolut sidste informations- og debatmøder for erhvervslivet, hvor det vil være muligt at give sin mening til kende om det fremlagte forslag.

Forslag til Kommuneplan 2009 – 2020 er tilgængelig for alle interesserede på: http://frederikshavn.odeum.com/

Her kan man både læse om kommunens udviklingsstrategi, erhvervsstrategi – samt dokumentet ”Kommuneplan – Kort og godt”. Sidstnævnte dokument er specielt interessant, fordi det indeholder kort over samtlige byer i kommunen inkl. forslag til bl.a. nye arealudlæg til bolig- og erhvervsområder.
Det er dette dokument, der danner grundlag for udviklingen i Frederikshavn Kommune frem til år 2020! Mød derfor op og gør din indflydelse gældende til følgende arrangement:
Tid: Onsdag den 15. april kl. 16.00-18.00.
Sted: Frederikshavn, Kattegat Siloen, stuen, lokale K1.
Tilmelding til: allh@frederikshavn.dk eller på telefon 9845 8000.
Tilmelding senest: Tirsdag den 14. april

Program:

  • Velkomst ved Frederikshavn Erhvervsråd
  • Kort præsentation af forslag til kommuneplan ved Formand for Plan og Miljøudvalget John Christensen og Afdelingschef ved Teknisk Forvaltning Bent Westerberg.
  • Debat

Miniaturebilleder over kommunens 3 hovedbyer - se alle kort i stor størrelse på http://frederikshavn.odeum.com/De tre erhvervsforeninger driver i fællesskab Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord

Silovej 8, 1 sal · 9900 Frederikshavn · Telefon: +45 92 26 26 26
Mail: info@erhvervshusnord.dk · Web: www.erhvervshusnord.dk

Linkedin:  Følg os · Facebook Følg os ·  Nyhedsbrev: Tilmeld en kollegaAfmeld dig vores nyhedsbrev