Erhverv, handel og turisme går sammen om fremtidens Sæby

01 maj 2018

90 engagerede erhvervsledere, forretningsejere og aktører var mødt op til fællesmøde på Hotel Viking for at drøfte Sæbys potentialer. Foreningerne inden for erhverv, handel og turisme stod bag arrangementet og stillede blandt andet spørgsmålene: Hvem er fremtidens gæster i Sæby? Hvordan skal Sæby se ud om 10 år? Og hvordan udnytter vi havneudvidelsens fulde potentiale på tværs af handel, turisme og erhverv?

Under overskriften ”Hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen” indledte erhvervsdirektør Niels Bay Christensen med at præsentere faktuelle tal og fire veje til vækst i detailhandlen: Flere borgere, samfundsøkonomisk fremgang, lokale handlende og flere turister. Særlig sidstnævnte er ifølge Niels Bay central for byens udvikling

- Flere turister vil øge vareudbuddet, og dermed også gøre det endnu mere attraktivt for lokale at handle i byen. Et aktivt og spirende handelsliv vil i sidste ende være med til at trække borgere til byen, siger Niels Bay Christensen med henvisning til at få vendt en negativ befolkningsudvikling.

Sæbys oplevelsesprofil

Jacob R. Kirkegaard fra Dansk Kyst- og Naturturisme  holdte efterfølgende et inspirerende indlæg om fire såkaldte oplevelsesprofiler og kom med et bud på Sæbys oplevelsesprofil: Go slow segmentet, der værdsætter det lokale og det nære, og som gerne bruger penge på unikke oplevelser i naturen, i byen og ved kysten. Jakob Kirkegaard henviste afsluttende til at hente inspiration i vores naboland Tyskland, som blandt andet arbejder med målgruppen ”Liberale intellektuelle”.

En fælles opgave

Efter de to indlæg var formand for Sæby Erhvervsforening Kim Müller, formand for handelsstandsforeningen Hans Ole Kalhøj og repræsentant for turisme Brian Fabricius på podiet. De understregede alle, at der skal skabes et fælles fodslag og et sammenhængende billede af, hvor Sæby skal bevæge sig hen med afsæt i et solidt samarbejde mellem erhverv, handel og turisme. Ligesom de opfordrede til involvering og engagement hos alle aktører i byen. Kim Müller takkede blandt andet kommunen for at have investeret i Sæby i forhold til den forestående havneudvidelse. 

- Nu er det alle os, der sidder her og flere til, der skal tage ansvar i forhold til at få noget ud af investeringen. Her kan vi alle gøre en forskel, lyder det fra Kim Müller, som i Sæby Erhvervsforening blandt andet arbejder for at finde investeringer til opførelse af faciliteter på havnen. Kim Müller udlovede på vegne af Roblon Fonden, Sparekassen Vendsyssel og Hotel Viking desuden 30.000 kr. til den forening, der kan komme med en god ide til aktivitet i Sæby. Nærmere info om konkurrencen følger.

Den efterfølgende debat bar præg af stor kærlighed til Sæby og dens potentialer. Forslagene var mange – og alt fra åbningstider, markedsføring og boligprojekter blev debatteret.


Siden blev udskrevet fra: https://www.erhvervshusnord.dk/nyheder/vis/artikel/erhverv-handel-og-turisme-gaar-sammen-om-fremtidens-saeby/ Udskrevet kl. 05:12 - torsdag d. 20. juni 2019